Отминалата 2023 г. ще остане в историята на Българската фондова борса (БФБ) като успешна, въпреки някои по-слаби резултати спрямо предходната 2022 г. Все пак трябва да се открои казаното от изпълнителния директор на Борсата доц. д-р Маню Моравенов, че през изминалата 2023 г. средната доходност е висока и е достигнала над 27%.

Потвърждение за добрите резултати дойде преди дни и от страна на Комисията за финансов надзор. "Резултатите, както и изтъргуваните обеми на българския капиталов пазар, са доказателство за устойчивост и успешно развитие", обобщи председателят на Комисията за финансов надзор Бойко Атанасов, който участва в XXIII-та церемония по връчване на годишните награди на БФБ.

На събитието бяха откроени няколко акцента от дейността на БФБ през 2023 г. И петте индекса на БФБ регистрират повишение, като най-съществено е на българския измерител на "сините чипове" - SOFIX, където нарастването е с 27,20% на годишна база, което праща българския капиталов пазар в Топ 10 на най-добре представилите се в Европа. В същото време компания, от включените в основния български индекс, е постигнала над 120% годишен ръст на цената на акциите (Шелли Груп АД (SLYG) - повишение със 128,64%, годишен оборот от 23 705 669 лева и пазарна капитализация от 953 089 896 лева).*

За сравнение през 2022 г. SOFIX приключи със спад от 5.38 на сто. Тогава спад отбеляза и широкият BGBX 40, докато за 2023 г. той регистрира ръст от 13.35 на сто. "И още - отчетен е ръст на дивидентната доходност на 15-те компаниите в основния индекс SOFIX през 2023 г. в размер на 7%, при 4.5% за 2022 година. Освен това, на БФБ има над 60 компании, които предлагат редовно дивиденти", подчерта доц. д-р Маню Моравенов.

Годишната равносметка в числа

Годишният оборот бележи спад с 21.92% до 784 243 354 лева, но в сравнение с периода преди COVID-19 (2019 г.), увеличението е значително, със 135%;
Сделките са спаднали с 33.05% - до 67 641 броя от 101 024 през 2022 г.;
Новите емисии са 33, като най-много 19 на брой са облигации (без ДЦК) на регулиран пазар.

Динамика на индексите на БФБ**

Годишният преглед показва, че и петте индекса са с повишение в широк диапазон - между 1.85% и на 27 на сто:

- при SOFIX е регистрирано най-голямото повишение с 27,20%. През отминалата 2023 година с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на "сините чипове", са реализирани 31 776 сделки с 25 892 662 лота за 102 927 852 лева;

- при широкия BGBX 40 е отчетено повишение с 13,35%. През 2023 г. с акциите на 40-те компании, включени в измерителя, са реализирани 45 389 сделки с 65 712 133 лота за 246 384240 лева;

- при равно претегления BGTR 30 е регистрирано нарастване с 9,33%. С акциите на 30-те компании, включени в измерителя, са реализирани 37 121 сделки с 65 265 666 лота за 287 788 381 лева;

- секторният BG REIT е с годишен ръст от 3,89%, а със 7-те акции, включени в индекса, са реализирани 5 262 сделки със 7 741 677 лота за 54 891 204 лева;

- най-новият измерител с ръст от 1,85%, но следва да се има предвид, че той се изчислява от 18 септември 2023 г. С 10-те акции от пазара за развитие на малки и средни предприятия BEAM, включени в индекса, са реализирани 1 650 сделки с 1 176 865 лота за 3 664 847 лева.

Какви са очакванията за настоящата 2024 година?

Сред плановете на БФБ за 2024 г. доц. д-р Моравенов открои структурирането на специализирани емисии държавни ценни книжа (ДЦК), насочени към по-малките индивидуални инвеститори и които са предпоставка за ударно привличане на множество индивидуални инвеститори към борсата. Според д-р Моравенов, това е само един от потенциалните плюсове на подобна емисия.

"Разбира се, тя ще даде възможност на българските граждани да получат безрискова доходност, гарантирана от държавата, по аналогия на депозитите в банки, но на много добра годишна доходност в сравнение с банковата. Точно колко - зависи от лихвената политика, но съдейки по миналата година и това, което се очаква, най-вероятно лихвите ще са подобни. Гражданите ще имат възможност да редуцират ефектите на инфлацията, като получат малко по-добра безрискова доходност", каза д-р Моравенов. По неговите думи, при структурирането на такава емисия се очаква да се засили вторичната търговия на държавни ценни книжа, която в България липсва на този етап. Той даде пример с Хърватия, която е стартирала подобна програма преди година и е привлякла 45 хил. нови индивидуални инвеститори. За целта вече е сформирана работна група с представители на няколко институции, която е започнала работа от началото на 2024 г. за структуриране на такива емисии.

Доц. д-р Моравенов подчерта, че високите лихвени проценти са довели до интерес към облигационните емисии и този интерес най-вероятно ще продължи и през настоящата година. Той посочи също, че се очаква ръст и на първичните публични предлагания (IPO) през 2024 г. Според статистиката на БФБ, през миналата година е имало две IPO на акции - на "ИпоТех Софком" АД и на "Булметал" АД, и две на облигации - на Финансова къща "Логос-ТМ" и на "Финанс Плюс Мениджмънт Холдинг" АД.

Първото IPO на акции на дъщерното дружество на "София комерс-Заложни къщи" - "ИпоТех Софком" АД, набра от инвеститорите малко над 2.4 млн. лева, или 80% от търсената максимална сума, след като продаде 801 706 акции на 7 юни 2023 година. Търговията с акциите на дружеството стартира на 12 юли.

Второто IPO на акции на "Булметал" АД стартира на 8 декември и до 15 декември набра 8.2 млн. лева, като продаде 929 629 акции. Търговията с акции на дружеството от Гурково стартира на 17 януари 2024 г.

Доказателство за очаквания ръст през настоящата година е, че до края на януари ще бъде първото за годината IPO на "Болерон" АД. Водят се активни разговори и с други компании. Доц. д-р Моравенов очаква по-затрудненото банково финансиране допълнително да насочи компаниите към капиталовия пазар през настоящата година.

*Стойностите за цени, оборот, печалби, загуби са актуални към 17 януари след затваряне на търговията.

**Общият оборот на петте индекса е различен от общия за 2023 година, тъй като има емисии, които са включени в повече от един индекс, но има и много емисии, които не са включени в нито един от 5-те индекса.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Съдържание на: Българска фондова борса (БФБ)