Преди 20 години България избра да се присъедини към НАТО - организацията на свободните народи. В него нашата родина и останалите 31 държави-членки заедно защитават свободата си. Свободата да получаваме справедливо възнаграждение за труда си.

Страната ни се присъедини към Организацията на Северноатлантическия договор през 2004 г. Според проучване по това време средната месечна заплата тук беше 293 лв. Близо 20 години по-късно, през декември 2023 г., по данни на Националния статистически институт нейният брутен размер е 2173 лв.

И няма съмнение, че именно членството ни в НАТО е един от факторите за това увеличение.

Благодарение на него ние се ползваме с военната помощ на всички останали страни в Алианса. Причината за това е член 5 от Северноатлантическия договор, който е в основата на Организацията и регламентира, че нападение срещу която и да е държава-членка се разглежда като нападение срещу всички останали над 30 държави в нея. Тази клауза означава, че ако бъдем обект на вражеска атака, всички останали наши съюзници в НАТО ще ни се притекат на помощ. Подобна военна мощ обезкуражава потенциални посегателства спрямо границите ни. А това гарантира мира, териториалната цялост и стабилността на нашата страна.

снимка: EuroVison

В момента компании от други страни влагат у нас близо 3.5 млрд. евро. Освен всички останали ползи такава инвестиция на средства означава нови работни места и повишени заплати. Като доказателство за значимостта на външния капитал за нашата родина идва класацията на най-големите частни работодатели в България. В нейния топ 10 преобладават чуждестранните компании. Само свързаните със САЩ работни позиции са близо 11 000.

А освен това благодарение на сигурността, която Алиансът ни дава, родината ни не е само желано място за правене на бизнес, но локация, на която могат да бъдат открити надеждни партньори. Това сътрудничество на местни и международни компании също води до повишаване на заплатите.

Водещата роля на присъединяването ни към НАТО за този просперитет се потвърждава и от данните от други страни-членки. В Университета в Оклахома установяват, че при тях има средно повишаване на дохода на глава от населението с 15% в първите 10 години след влизането им в Организацията.

Изборът, който България направи преди 20 години, не бе просто в посока повишаване на сигурността. Присъединяването ни към Организацията на Северноатлантическия договор ни дава свободата да защитаваме всичко важно за нас. А в тази категория несъмнено попадат справедливите доходи и шансът всеки българин да води качествен живот.

Съдържание на: EuroVision