Цената на земеделската земя в България се е увеличила почти 4 пъти от 2010 до 2017 година. Това показват данните на Националния статистически институт за сключените сделки с ниви.

Средната цена на декар през 2010 година е била 279 лева, през миналата година тя вече е 872 лева. Сериозен ръст е отбелязал най-евтиния доскоро регион на страната- Северозападния. При цена от 249 лева на декар преди 7 години, днес тя е 910 лева на декар.

Рекордьор по цени и ръст остава Североизточният район-Варна, Добрич, Силистра. Тук от 365 лева на декар, цените вече са 1401 лева на декар.

Най-слабо увеличение е регистрирано в Югозападна България- едва 104 лева на декар е по-скъпа земеделската земя тук.

Според статистиката, Перник е районът в българия, в който цената на декар земя е най-ниска-95 лева. Габрово е с цена 193 лева на декар. Най-скъп регион е този на Добрич, където сделките са на нива от 2032 лева.