През последните три години са извършени няколко проверки на активите на застрахователите, с участието на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA). Целият сектор е минал през две детайлни проверки на активите през 2016 г., като резултатите бяха публично оповестени. Това каза Кирил Бошов, член на УС на Асоциацията на българските застрахователи, в студиото на телевизия "Блумбърг" .

Той коментира писмото за намерения, изпратено от МФ и БНБ до Еврогрупата и ЕЦБ, с което се поема ангажимент за засилване на надзора на небанковия финансов сектор с оглед присъединяването към ERM-II.

"Не бих казал, че в момента има яснота дали ще има нова проверка на активите, но самата регулация по Solvency II за мен е една постоянна проверка на активите. Това е така, защото всеки застраховател трябва много внимателно да следи за всички рискове по неговата дейност, защото те намират приложение в неговата капиталова адекватност ".

Застрахователят каза още, че като цяло настоящите промени в Кодекса за застраховането следват европейската директива за разпространение на застрахователни продукти. Тази директива е замислена като средство за повишаване на гаранцията пред ползвателите на застрахователни продукти. Бошов обясни, че тя е насочена в няколко посоки. Едната от тях е информираност на потребителите.

"Принципът е следния - независимо какъв продукт купувате и от какъв посредник, като потребител трябва да имате цялата необходима информация за рисковете, свързани с този продукт. Друг въпрос е доколко в малък пазар, като този в България, където потребителите ползват ограничен вид застрахователни продукти, ще могат да се ползват от тази защита".

Кирил Бошов обясни, че секторът и промените, които се извършват в регулаторните рамки, водят към две неща.

"Увеличава се административната тежест както за застрахователните компании, така и за застрахователните посредници. Което на теория би трябвало да доведе до поскъпване на застрахователните продукти. Въпреки това в България поради силната конкуренция и слабото търсене на много продукти, не винаги тези неща водят до този ефект".

Цената на застраховката "Гражданска отговорност" в България не покрива разходите и обезщетенията по нея, каза още застрахователят. С въвеждането на системата "бонус-малус" от 2019 г., водачите с лошо поведение на пътя, ще плащат повече за "Гражданска отговорност", прогнозира той.