Новите правила за търговска защита ще започнат да се прилагат от утре, 8 юни, съобщи Европейската комисия.

Осъвременените антидъмпингови и антисубсидийни правила ще бъдат приложими за всички нови разследвания, започнали на тази или по-късна дата.

Промените, предвидени да влязат в сила утре, с които се цели да се осъвременят средствата за търговска защита, позволяват на ЕС - с промяната в "правилото за по-малкото мито" - в определени случаи да налага по-високи мита; съкращават срока на разследване; увеличават прозрачността и предвидимостта на системата за дружествата в ЕС и отразяват високите и изисквания, свързани с опазването на природата.

С новите правила ще се съкрати с два месеца досегашният 9-месечен срок на разследване, предшестващ налагането на временни мерки, и системата ще стане по-прозрачна. В услуга на дружествата ще бъде система за ранно предупреждение, по която те ще бъдат уведомявани за възможното налагане на временни мита, което ще им позволи да се приспособят към новата обстановка. Комисията ще подкрепя малките и средни предприятия (МСП) със звено, с което ще улесни участието им в процедурите по търговска защита.

В някои случаи ЕС ще бъде в състояние да налага по-високи мита, благодарение на промените в т.нар. "правило за по-малкото мито".

Това ще важи за всички антисубсидийни процедури, както и за онези антидъмпингови процедури, свързани с внос на стоки, произведени при използване на суровини и енергия, осигурени на изкуствено занижена цена.

При изчисляването на митата, които може да налага заради причинените на дружествата икономически вреди, ЕК ще взема предвид също разходите за привеждане в съответствие с изискванията на социалните разпоредби и законодателството на ЕС, както и законите за опазването на природата. По правило Еврокомисията няма да приема ценови ангажименти от страна на държави, които не спазват изцяло основните изисквания на Международната организация на труда и на споразуменията в областта на околната среда. За първи път синдикатите ще могат да участват в разследванията за целите на търговската защита.

Това е първата съществена преработка на антидъмпинговите и антисубсидийните правила на ЕС от 15 години, допълва ЕК.