Съединените щати вече не подкрепят изграждането на проекта за газопровод EastMed, тъй като интересът на Вашингтон сега се насочва към възобновяеми енергийни източници. Това става ясно от изявление на държавния департамент в САЩ. Според гръцките медии този ход печели Турция, коментира европейското издание Euractiv.

"Оставаме ангажирани с физическото свързване на енергоносителите на Източното Средиземноморие с Европа. Ние пренасочваме фокуса си към електрически интерконектори, които могат да поддържат както природния газ, така и възобновяеми енергийни източници", обясняват от департамента по енергетика на САЩ.

В изявлението се добавя, че във време, когато енергийната сигурност на Европа е повече от всякога въпрос на национална сигурност, "ние сме ангажирани да задълбочим нашите регионални отношения и да насърчаваме чисти енергийни технологии".

Сега САЩ подкрепят проекти като планираната подводна електропреносна връзка EuroAfrica тръгваща от Египет до Крит и продължаваща към континенталната част на Гърция. Подкрепа има и за предложената междусистемна връзка ЕвроАзия за свързване на израелските, кипърските и европейските електрически мрежи.

"Такива проекти не само биха свързали жизненоважни енергийни пазари, но също така биха помогнали за подготовката на региона за преход към чиста енергия", се добавя в изявлението. Кипър, Гърция и Израел подписаха през януари 2020 г. "историческо" споразумение за изграждането на газопровода за Източно Средиземно море, който се счита за проект от общ интерес на енергийната инфраструктура в Европа. Той има за цел да прехвърля между 9 и 12 милиарда кубически метра годишно офшорен газ, изпомпван в находища между Израел и Кипър към Гърция, а след това към Италия и други страни от Югоизточна Европа.

В края на октомври 2021 г. служител на Европейската комисия сподели, че EastMed е "сложен проект" и за да може да се определи неговата търговска жизнеспособност, оценката трябва да отразява целите на ЕС за декарбонизация и бъдещото търсене на газ.

"Анализът на Комисията от оценката на въздействието върху климатичните цели показва, че непрекъснатото използване на природен газ не е съвместимо с дългосрочната цел за декарбонизация", споделия чиновникът в ЕК.

Друг източник, запознат с въпроса, каза, че газовият микс на ЕС ще се промени значително в контекста на целта за неутралност на климата до 2050 г. "Потреблението на природен газ ще бъде намалено с 66-71% и търсенето на възобновяеми и нисковъглеродни газове, по-специално биогаз, водород и синтетичен газ, ще се увеличи - почти два пъти над търсенето на природен газ", каза източникът. "Следователно търговската жизнеспособност на Eastmed ще зависи много, наред с други фактори, от това колко газ в крайна сметка ще има в региона, който може да бъде доставен за Гърция и Италия и какво ще бъде търсенето на внос", добави източникът.

3e-news.net