Търсенето на въглища през 2019 г. беше по-ниско от това през 2013 г. Перспективите за растеж на въглищата бяха подкопани от промени в икономическата структура и растеж на Китай, шистовата революция в Съединените щати, бързото развитие на вятърната и слънчевата енергия и широкото приемане на политики за борба с изменението на климата. Обобщението е от анализ на Международната агенция по енергетика по отношение на развитие на въглищния отрасъл през последните десет години.

От документа става ясно, че между 2009 и 2019 г. потреблението на въглища в световен мащаб нараства средно с около 1% годишно, за да достигне 7,6 милиарда тона, но неговият дял в доставките на първична енергия в света намалява от 28% на 26% за същия период. В същото време, обаче, делът им в производството на електроенергия е спаднал от 40% на 36,5%.

През 2009 г. САЩ и Европейският съюз представляват 22% от глобалното потребление на въглища. През 2019 г. техният дял е бил 12% и ще намалее допълнително тази година. Следователно по-нататъшното намаляване на използването на въглища на тези пазари ще има ограничено въздействие на глобално ниво. За разлика от тях, Китай, Индия и Югоизточна Азия заедно са преминали от 58% от глобалното потребление през 2009 г. до 69% през 2019 г. Делът на останалата част от света остава стабилен.

От днешна гледна точка - с увеличаване на усилията по света за ускоряване на прехода към чиста енергия и намаляване на емисиите от въглерод-интензивни горива като въглища - последните десет години изглеждат като период, в който търсенето на въглища в световен мащаб остава упорито високо. В рамките на въглищната индустрия обаче това бе десетилетие, което не отговаря на първоначалните високи очаквания. Например главен изпълнителен директор на голям американски производител на въглища беше цитиран от Wall Street Journal през февруари 2011 г., казвайки: "Всъщност мисля, че следващото десетилетие за въглищата ще бъде едно от най-добрите досега."

По това време имаше много инерция зад растежа в търсенето на въглища. През 2000-те се наблюдава най-големият ръст в търсенето на въглища в историята - по-голям от предишните четири десетилетия, взети заедно. На Китай се падат 85% от глобалния растеж на потреблението на въглища, което е необходимо за захранването на бързо развиващата се индустриална икономика и изграждането на инфраструктурата там. По това време очакванията, че търсенето на въглища в Китай ще продължи да расте, изглеждаха разумни. А Индия - друга страна с население от над 1 милиард души и разчитаща на въглища - имаше потенциала да поеме търсенето, след като растежът на китайското търсене се забави.

3e-news.net

Китай сега е отговорен за половината от световното производство и потребление на въглища, но вече не е основен източник на растеж на търсенето. Всъщност китайското потребление на въглища спря да расте след 2013 г., благодарение на усилията за диверсификация на енергийния си микс, намаляване на зависимостта от въглища и преминаване към по-малко енергоемка икономика. Докато ръстът на потреблението на въглища в Индия през 2010 г. е бил силен, той все още е с порядък под китайския от периода след 2000 година.

С бързия си спад в САЩ и Европа бъдещето на въглищата ще зависи в голяма степен от малката, но значителна група държави - Китай, Индия, Индонезия, Пакистан, Бангладеш, Филипините и Виетнам - които представляват 70% от глобалното потребление на въглища и повечето от новите световни проекти за въглища.

Днес тези страни консумират същото количество електроенергия годишно за население от 2,4 милиарда души, както Европейският съюз за население от 450 милиона. Задачата за увеличаване на мащаба на тези азиатски енергийни системи, за да отговори на нарастващото търсене, без да се увеличава потреблението на въглища, е възможна, но представлява значително предизвикателство.