С нарастващи цени на електроенергията от над 61 евро за MWh, високи стойности на СО2 емисиите, на природния газ и на петрола. Така стартират с ден за доставка 12 април европейските електроенергийни борси в сегмента пазар ден напред, след като в предходната седмица се наблюдаваха най-ниските цени и дори отрицателни на някои пазари.

Цените за доставка на електроенергията на 12 април се движат в широк диапазон от 61 до 73 евро за MWh. За всички е ясно колко голяма е разликата между минус 17 евро с ден за доставка 5 април и 62.72 евро за MWh за 12 април на германската електроенергийна борса. И тъй като европейските електроенергийни пазари са свързани, тази огромна разлика дава своето отражение. Така още през втория ден на миналата седмица, с ден за доставка 6 април бе отчетен ръст от 971.4% и 1048. 4 % на електроенергийната борса в Чехия и Словакия (от минус 5.75 и съответно 5.28 евро за MWh до 50.09 евро за MWh в предходния период). Новата седмица постигнатата цена на чешката и словашката електроенергийни борси е 66.79 евро за MWh.

За отбелязване е, че през почти цялата минала седмица постигнатите стойности в "ден напред" на европейските електроенергийни борси остават високи. В дните с ден за доставка 8 и 9 април, според статистиката на energylive, стойностите на няколко електроенергийни борси в "ден напред" скочиха до 73-74 евро за MWh. Те остават високи в този сегмент във Франция, Швейцария, Италия, където напоследък се отчитат стойности от над 70 евро за MWh. В диапазона до 63 евро остават и ценовите нива на испанския пазар, където с ден за доставка 8 април бяха отчетени стойности на ръба на 70 евро за MWh ( 69.78 евро за MWh в Испания и 69.62 евро за MWh в Португалия).

На Българската независима електроенергийна борса (БНЕБ) с ден за доставка 8 април също бе отчетена най-високата стойност - 67.72 евро за MWh, но по-ниска от отчетените в Румъния 68.89 евро за MWh, 71.88 евро за MWh в Сърбия и близка до тази в Гърция - 67.03 евро за MWh.

3е-news.net

С ден за доставка 12 април цената на БНЕБ е най-ниската на европейските електроенергийни борси при повишено търсене на електроенергията. Най-високата постигната цена е в Швейцария - 74.1 евро за MWh.

По отношение първото тримесечие на 2021 г. спрямо аналогичния период на 2020 г., според данните от статистиката, увеличение се отчита на всички европейски електроенергийни пазари като то варира между 13 до 20, че дори и до 39 процента. По-високи са и постигнатите дневни цени, като там в процентно съотношение разликите са много по-големи за различните пазари. Наблюдателите на пазарите на фючърсите за електроенергия отчитат повишение и при тях и то от порядъка на малко над 9 %.

Увеличението търсенето на електроенергия в Европа, както в сравнение с първото, така и с четвъртото тримесечие на 2020 г. и ръста на цените на газ и въглеродните емисии (CO2) са в основата на увеличението на цените, регистрирано на европейските пазари на електроенергия през първото тримесечие на 2021 г. Трябва да се има предвид и намаляването на производството на електроенергия от вятър в някои страни като Германия и Франция, което също дава своето отражение.

За разлика от тях на пазарите в Испания и Португалия, както и в Италия при производството на енергия от възобновяеми източници, вятърна и слънчева енергия през първото тримесечие на 2021 г. се отчита увеличение, както в сравнение с предходното тримесечие, така и през същото тримесечие на 2020 г., което се приема като ограничение на по-високите цени на тези пазари.