Цената на природния газ на най-търгувания газов хъб в Европа - нидерландския TTF към публикуването на информацията септемврийските фючърси на TTF на ICE достигат до рекордната цена от 46.600 евро за MWh. Това е ръст с 4.356 % спрямо цената при затварянето на предишната сесия.

Така с нивото от над 570 долара за 1000 куб м, отчетени практически три часа по-рано се поставя пореден исторически максимум, сочат данните от търговията.

При старта на търговията цената на септемврийските фючърси бе на ниво от 548 долара за 1000 куб м, но през деня успя да се повиши до 569 долара.

Резкият ръст на синьото гориво на форуърдния пазар започна през миналата година. Средната цена на фючърсите бе около 150,6 долара за 1000 куб метра.

Предвид настоящите стойности, за година цената на газа на практика се е увеличила с 3,6 пъти. От началото на месец юни, според изчислението на експертите, когато цената на газа е била около 315,8 долара повишението е от порядъка на 1,8 пъти.

Междувременно цената на въглеродните емисии продължи да расте. Търговията скочи до нови нива и вече предизвиква притеснения не само сред участниците на пазара, но и сред оптимистично настроените експерти.

Фючърсите за правата на емисиите на СО2 (EU ETS) на ICE за референтния договор за декември 2021 г. достигнаха цена от 58.11 евро за тон - ръстт с 1.219 % в сравнение със стойността при затварянето на предишната сесия.

Целите за намаляване на емисиите от европейските институции бяха обявени на 14 юли. Оттогава тръгна и скокът.

Най-ниската цена от 50.81 евро за тон бе отчетена на 22 юли. Средната стойност за юли беше 53.40 евро за тон и е по-висока от регистрираната за юни стойност от 52.92 евро за тон с 0.9 %.

За сравнение със средната стойност на месец юли 2020 г. за референтния договор за същата година от 27.53 евро за тон, средната цена за месец юли през настоящата 2021 г. е по-висока с 94 % и е най-високата отчитана досега от момента на статистиката.

3e-news.net