След почивните дни с относително ниски цени, на всички европейски електроенергийни борси в сегмента пазара ден на пред с ден за доставка 1 март се отчитат по-високи стойности - в диапазона от малко над 49 евро за MWh до почти 60 евро за MWh, според статистиката на energylive.cloud. С най-малко повишение спрямо уикенда са цените, постигнати на борсата в Нидерландия - 15.5% до 49.10 евро за MWh, и Германия - 18.3% до 49.77 еврозаMWh. В този диапазон са цените и на другите борси от региона.

На Българската независима енергийна борса (БНЕБ) цената нараства спрямо стойностите през уикенда (32.9 еврозаMWh) с 54.7 % до 50.90 евро за MWh. Освентова, цената е малко по-висока спрямо седмица по-рано. Въпреки това остава по-ниска от отчетените на борсите в страните, с които имаме физическа граница. Скокът в Румъния е 36.0% при постигната цена от 54.68 евро за MWh, в Сърбия - 37.6% и 53.66 евро за MWh, а в Гърция- 42.2% и 55.49 евро за MWh.

Най-висока волативност отново отчита иберийският пазар, където стойностите, спрямо тези през уикенда растат със 127.9 % - до 42.24 евро за MWh. Това е ръст и спрямо отчетените на 22 февруари 39.39 евро за MWh. Иберийският пазар, подобно на този в Германия, все повече е в зависимост от вятърните и слънчеви мощности, които предизвикват и силни флуктуации.

Като цяло цените остават малко по-ниски или близо до постигнатите на тази дата преди година. Най-общо казано борсовите цени през последните седмици демонстрират устойчивост, но тя е свързана с очакване за посоката, в която ще поеме икономиката на Европа.  

3е-news.net

Вятърната енергетика в Европа се развива доста бързо, въпреки оплакванията на европейската вятърна асоциация - инсталираните нови вятърни мощности през 2020 г. достигат 14,7 ГВт, от които 80% са за офшорни централи. 16% от потреблението на електроенергия в Европа е от вятърни мощности, съответно 27% в Германия и Великобритания, 22% в Испания и 48% в Дания.

При соларните мощности ръстът е с 11%, но през седмицата участието на вятърните мощности е по-ниско, а с настъпването на пролетните месеци се очаква и по-голямо участие на вятърните и слънчеви мощности, както и на хидроенергийните.

Тази сутрин обаче вятърните мощности участват с малко над 5 % в енергийния микс на Германия, докато въглищните достигат цели 32 %. На пазара във Франция преобладава ядрените мощности - над 64 %, докато вятърните са около 7 %, а слънчевите, както и Германия са 0 %. На Иберийския полуостров вятърните мощности достигат до 11 %, като толкова е средното ниво и през изминалата. Слабо е участието на вятъра и слънцето и в България.

По отношение на цената на СО2 и през последната седмица на февруари те останаха над 37 евро за тон. Все пак, след като доближиха 37.92 евро на тон спаднаха на 37.17 евро за тон към края на миналата седмица. Цената на газа на TTF също се понижи до ниво от 15,82 евро за MWh. На този фон значението на газа в хранилищата в Европа остава решаващо предвид факта, че все още сме в началото на месец март, а до началото на нагнетяването на нови обеми остава още доста време. Запълването в хранилищата 27 февруари по данни на платформата AGSI се свива до 37.03 % или до 413.3306 TWh. Конкретно в България то достига до 29.68 % или 1.8733 MWh.