Национална агенция за приходите /НАП/ търси 217 служители за звеното "Фискален контрол". Агенцията е обявила конкурси за длъжността "инспектор по приходите". Те ще работят в екипи и ще извършват фискален контрол на територията на цялата страна. Това съобщиха от НАП.

Конкурсите за свободните работни места ще се състоят на два етапа. На първия - участниците ще решават тест, чиято цел е да се установят професионалните им знания. Допуснатите до втория етап ще преминат през интервю.

Работата на инспекторите във фискалното звено е свързана с физически и документален контрол на стоки с висок фискален риск. Данъчните ще следят как се движат стоките, дали се реализират на територията на България, изнасят ли се за трети страни и дали всички транзакции се отразяват коректно в счетоводните и финансови документи на превозвача, получателя и доставчика. Служителите в звеното ще бъдат обезпечени с транспортни средства и техническо оборудване за изпълнение на функциите си.

Кандидатите могат да подадат документи до 24 април, включително, лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно-оригинал, на някой от посочените в обявите адреси.