През 2022 г. износът на стоки от България за Европейския съюз се увеличава с 35,6 на сто спрямо 2021 г. и е в размер на 61 380,4 млн. лева, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). В същото време вносът на стоки от ЕС нараства с 29.3% и достига 59 899.6 млн. лева.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през 2022 г. е положително и е на стойност 1 480,8 млн. лева.

България изнася най-много за Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Испания, като тези пазари формират 66,9 на сто от експорта за държавите членки на ЕС.

През декември 2022 г. износът за ЕС нараства с 11,6 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 350,4 млн. лева.

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени през 2022 г. от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия.

През декември 2022 г. вносът от държавите членки на ЕС нараства с 9 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 897,7 млн. лева.

 

Какво показват данните за януари 2023 г.

През януари 2023 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 7 689,1 млн. лв., което е с 22,8 на сто повече в сравнение с януари 2022 година. Внесените стоки са на стойност 8 178,7 млн. лв. (по цени CIF), или с 6,9 на сто повече спрямо януари 2022 година, показват предварителните данни на НСИ.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през януари 2023 г. и е на стойност 489,6 млн. лева.

През януари 2023 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 24,4 на сто в сравнение с януари 2022 г. и е на стойност 2 634,4 млн. лева, показват предварителни данни на Националния статистически институт.

Основни търговски партньори при износа са Турция, Обединеното кралство, Украйна, Съединените американски щати, Гибралтар, Швейцария и Сърбия, които формират 54 на сто от износа за трети страни.

Вносът на стоки в България от трети страни през януари 2023 г. се увеличава с 0,8 на сто в сравнение с януари 2022 г. и е на стойност 3 539,0 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през януари 2023 г. е отрицателно и е в размер на 904,6 млн. лева.