Обемът на продажбите на дребно в ЕС е намалял с 0,2 на сто със сезонни корекции в ЕС и с 0,4 на сто в еврозоната през март спрямо съответно +0,3 и +0,4 на сто през февруари, сочат данни на Евростат.

В България обемът на продажбите на дребно е нараснал с 1,6 на сто на месечна основа през март (след +0,2 на сто през февруари) и с 9,6 на сто на годишна основа (спрямо +6,6 на сто).

През март 2022 г. спрямо март 2021 г. календарно коригираният индекс на продажбите на дребно се е увеличил с 1,7 на сто в ЕС и с 0,8 на сто в еврозоната (спрямо съответно 5,6 и 5,2 на сто през февруари).

В ЕС обемът на продажбите на дребно през март е намалял с 3 на сто при горивата и с 0,7 на сто при нехранителните продукти, а в сектора на храните, напитките и тютюневите изделия има месечно увеличение от 0,6 на сто.

През март спрямо февруари в еврозоната обемът на продажбите на дребно се е свил с 2,9 на сто при горивата и с 1,2 на сто при нехранителните продукти, а при храните, напитките и тютюневите изделия има покачване от 0,8 на сто.

Сред страните членки, за които съществуват данни, най-голям месечен спад е отчетен в Испания (-4 на сто), в Люксембург (-3,3 на сто) и във Франция (-1,9 на сто). Най-голямо увеличение е регистрирано в Словения (+11,4%), в Латвия (+11,1 на сто), и в Унгария (+7,3 на сто).

На годишна основа обемът на продажбите на дребно в ЕС се е увеличил с 8,9 на сто при горивата и с 4 на сто при нехранителните продукти, докато при храните, напитките и тютюневите изделия има спад от 2,1 на сто.

През март тази година спрямо март миналата година обемът на продажбите на дребно в еврозоната отчита растеж от 8,3 на сто при горивата и от 2,8 на сто при нехранителните стоки, докато спад от 2,5 на сто е наблюдаван в сектора на храните, напитките и тютюневите изделия.

Продажби на дребно в ЕС и в еврозоната

Графика: Евростат

Най-голямо годишно увеличение има в Словения (+25,6 на сто), Естония (+18,4 на сто) и Малта (+16,4 на сто), а най-голям е бил годишният спад в Дания (-11 на сто), Испания (-4,8 на сто) и Белгия (-3,9 на сто).