За пазарите на акции отминалата трета работна седмица на февруари 2021 г. (15 - 19) ще се запомни с продължаващо намаляване на оборота на Българската фондова борса (БФБ) при пореден ръст на основните индекси, но и с разминаване на тренда на родната борса с пазарите в Западна Европа и САЩ, където нарастващата безработица от двете страни на Океана накара инвеститорите да повишат съмненията си за по-бързо възстановяване на икономиките в Западна Европа и САЩ от пандемията, което се отрази на индексите, повечето от които са на загуба.

През последните пет работни дни четирите индекса на Българката фондова борса (БФБ) се повишават за втора поредна седмица. С най-голям седмичен ръст затвори измерителят на 15-те най-ликвидните компании SOFIX (+0.93%), следван от широкия BGBX 40 (+0.53%), имотния BG REIT (+0.25%) и равно претегления BGTR 30 (+0.05%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 30 април), заради коронавирусната пандемия, до 19 февруари 2021 година SOFIX e на печалба с 9.56%, а от началото на 2021 годината повишението е по-голямо, с 12.03%, показват седмичните и месечните бюлетини на БФБ.

През третата работна седмица на февруари 2021 година (15 - 19)

БФБ отчете по-слаб оборот

под 5 млн. лева за втора поредна седмица. Осъществени са общо 1 229 сделки с 956 475 лота за 3 399 443 лева, което е: с 228 сделки и 150 936 лота повече, но обемът е с 813 647 лева по-малко, спрямо предходната седмица (8 - 12 февруари), когато бяха отчетени 1 001 сделки с 805 539 лота за 4 213 090 лева. Седмичният оборот е отново под-критичните 5 млн. лева, които са възприети като минимална долна граница за този важен показател на борсовата търговия.

Равносметката за оборота показва, че само 2 дружества са реализирали сделки за над 200 000 лева, докато в предходната са били 3. На върха през миналите пет работни дни е Делта кредит АДСИЦ - София (DLC) - една сделка за 358 800 лева; следвано от Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) - 94 сделки за 202 772 лева.

След като и четирите индекса на БФБ са с повишение,

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 67% към 25% и 10 на сто без промяна. Печелившите преобладават и при другите показатели: при емисиите (41% към 30% и 29 на сто без промяна), при оборотите (38% към 23% и 39 на сто без промяна), при сделките (49% към 41% и 10 без промяна).

Пазарите на акции в Западна Европа и САЩ

През отминалата трета работна седмица трендът на БФБ се доближи, но не напълно с пазарите в Западна Европа, където седмичната равносметка за основните индекси на борсите е без ясно изразена посока - три са на печалба и два - на загуба, но се размина с Уолстрийт в Ню Йорк, където два от трите основни индекса са на загуба.

Както посочихме, и четирите индекса на БФБ завършиха със седмичен ръст. С повишение завърши и общоевропейският индекс Stoxx 600, в който са включени най-големите европейски компании по пазарна капитализация (+0.21%). С най-голям ръст от националните измерители на "сините чипове" завърши седмицата френският САС 40 (+1.42%), следван от испанския IBEX 35 (+1.20%). С понижение затвориха италианският FTSE MIB (-1.01%) и германския DAX (-0.40%).

Разнопосочният финал на пазара на акции в Западна Европа наблюдателите свързват с по-лошите от очакваните данни за производителността и безработицата в еврозоната за 2020 година, обявени през отминалата седмица от "Евростат".

На "Уолстрийт" в Ню Йорк беше прекъснат възходящият тренд, което според наблюдателите се дължи на нарасналата безработица през януари до 6.3%, което е почти двоен ръст от отчетената в началото на пандемията. Министърът на финансите каза в четвъртък, че реалното ниво на безработицата е близо 10 на сто, тъй като милиони американци, които са без работа, но получават компенсации от държавата, официално не са безработни. Това попари надеждите на пазарните участници за по-бързо възстановяване на американската икономика.

Средният седмичен ръст за измерителя на 30-те най-големи щатски компании по пазарна капитализация Dow Jones е 0.11%, докато при широкия S&P 500, в който са включени 500-те най-големите компании в САЩ, е отчетен спад със 0.71 на сто, а най-голямо е седмичното понижение при технологичния Nasdaq (-1.57%). За отбелязване е, че Nasdaq нарастваше постоянно през последните три месеца, достигайки на 12 февруари връх от 9.37% от началото на годината.

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (15 -19 февруари) показва, че и четирите индекса на БФБ са на печалба втора поредна седмица. С най-голям ръст завърши SOFIX, следван от широкия BGBX 40, имотния BG REIT и равно претегления BGBX 30:

- при SOFIX е отчетено най-високото седмично повишение от 0.93%, докато в предходната седмица нарастването беше с 0.45%. През отминалата трета работна седмица на февруари с акциите на 15-те включени в SOFIX компании са реализирани сделки с 534 594 лота за 832 881 лева, спрямо 240 731 лота за 456 731 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 нарастването е с 0.53%, след като в предходната седмица нарастването беше с 0.25%. Реализираните сделки през отминалите пет работни дни са с 665 714 лота за 1 587 309 лева, в сравнение с 464 667 лота за 2 526 695 лева седмица по-рано;

- при BG REIT повишението е с 0.25%, докато в предходната седмица беше незначително от незначително от 0.02%. Реализираните сделки с включените 7 АДСИЦ през отминалите пет работни дни са с 65 961 лота за 132 149 лева, в сравнение с 32 671 лота за 62 881 седмица по-рано;

- при BGTR 30 увеличението е най-слабо, с 0.05%, докато в предходната седмица отчете понижение с 0.97%. Реализираните сделки през отминалите пет работни дни са с 578 381 лота за 1 298 997 лева, спрямо 319 939 лота за 1 562 808 лева седмица по-рано.

Топ 3 на най-печелившите акции

- 235 Холдингс АД (235H) е начело в групата на най-печелившите акции с ръст от 17.89%, с оборот от 87 000 лева при изтъргувани 3 000 акции само на 16 февруари, при последна цена от 29.000 лв./акция и пазарна капитализация от 148 161 000 лева;

- Софарма АД (SFA), след като в предходната седмица беше в групата на най-губещите емисии със спад от 3.45%, през отминалите пет работни дни е с повишение от 4.17%, седмичен оборот от 73 643 лева, при последна цена от 3.500 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 471 792 647 лева от 452 920 941 лева седмица по-рано;

- Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) е с нарастване от 3.63%, седмичен оборот от 202 772 лева, при последна цена от 4.570 лв./акция и пазарна капитализация от 85 623 972 лева;

Топ 3 на най-губещите акции

- Синергон Холдинг АД (SNRG) е начело на групата на най-губещите акции с понижение от 10.00%, след като на 15 февруари са изтъргувани 1 024 акции за 737 лева, при последна цена от 0.720 лв./брой и по-ниска пазарна капитализация до 13 218 371 лева от 14 687 079 лева седмица по-рано;

- Химимпорт АД (CHIM) е със спад от 2.53%, седмичен оборот от 54 891 лева, при последна цена от 0.965 лв./акция и пазарна капитализация от 231 258 648 лева;

- Корадо-България АД (KBG) е с понижение от 2.22%, седмичен оборот от 33 773 лева, при последна цена от 6.600 лв./акция и пазарна капитализация от 86 912 852 лева;

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

3e-news.net