Министерството на енергетиката и Ай Си Джи Би АД (ICGB), оператор на междусистемната газова връзка Гърция-България, договориха признаване и изплащанена пълния размер дължими неустойки от изпълнителя на строителството.

"С това споразумение приключваме няколкомесечни напрегнати преговори. Гръцката страна имаше претенции за десетки милиони, свързани според тях с допълнителни дейности по строежа и увеличението на цените. Нашите насрещни претенции са свързани с компенсации във връзка със забавяне на строителството", обясни министърът на енергетиката Росен Христов, цитиран в съобщение на министерството. По думите му успехът се дължи на изключителната техническа и юридическа подготовка по всички спорни въпроси, както и на прозрачния и конструктивен подход при отстояването на позицията ни.

В съобщението се отбелязюва, че след активни преговори е постигнато споразумение, което изцяло защитава интересите на ICGB и България. Договорът с гръцката "Авакс" подлежи на индексиране съгласно Закона за обществените поръчки и приетата процедура, което се прилага при всички договори, засегнати от инфлацията и ковид - практика, наложена и в България, и в Европа.

"Ние защитихме позицията, че тази индексация напълно урежда всички претенции, свързани с инфлацията, и допълнителни плащания не са дължими. Техническите експерти отхвърлиха всички искания за приемане на допълнителни обеми от извършена работа. След тази стъпка "Авакс" оттегля всичките си претенции и поема ангажимент да изплати компенсацията за забавянето.

"Със споразумението се избягва последващ евентуален арбитраж, което би струвало милиони в адвокатски разходи и технически експертизи и би бил с неясен резултат", допълни министър Христов.

От Ай Си Джи Би заявяват, че детайлите остават конфиденциална информация, но изразиха удовлетворение от приятелското решаване на спора и постигнатите договорености, които успешно защитават интересите на оператора.

Споразумението следва да се одобри от акционерите в ICGB - БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). IGI Poseidon е регистриран в Гърция, в което акционери са гръцката компания DEPA International Projects S.A. (50%) и италианската енергийна група Edison SpA (50%).