Страната ни е единствената в Европейския съюз, която вместо да повишава, предвижда да намали дела на възобновяемите енергийни източници при производството на енергия, нещо забранено от Европейския съюз. Това беше само една от многото критики, които получи Националният план за енергетика и климат, изготвен от енергийното министерство по време на дискусия, организирана от Центъра за изследване на демокрацията, отбеляза БНР.

"Националният план е абсурден, няма връзка с реалността", каза вече бившият председател на парламентарната енергийна комисия Делян Добрев (на снимката), цитиран от националното радио.

"Някои от другите държави удвояват дела на енергия от ВЕИ, а при нас пада - от 17 на 14%", изтъкна той.

"Аз съм сигурен, че ЕК ще попита как се решава, че ще има спад във ВЕИ", предупреди Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията.

"Когато ти казват, че има земно притегляне, ти приемаш стратегия, в която казваш, че няма - дали това тя ще го отмени", коментира той.

"Декарбонизацията в страната е наистина много голям и важен политически проблем. Да, така е, затова съм казал, че той трябва залегне в Националната стратегия, която да бъде приета от Народното събрание", отбеляза председателят на КЕВР Иван Иванов.