Търговията с акции на Дронамикс Кепитъл (DRON) на пазар за развитие на малки и средни предприятия beam започна в четвъртък след успеха на първичното публично предлагане (IPO), в което компанията набра 5 867 489 лева при почти 4.5 пъти презаписване на емисията.

"Приветстваме Дронамикс Кепитъл, които са на прага на пробив в световния въздушния превоз на товари и то след 70-годишна пауза на самолетостроенето в България. Това е исторически момент не само за пазара за растеж beam, но и за всички ни, които вярваме, че граници за мечтите и иновациите няма", каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

Размерът на емисията на Дронамикс Кепитъл е 5 334 081 лева, разпределен в съответния брой акции, като всяка е с номинална стойност 1 /един/ лев. Дронамикс Кепитъл планира да инвестира набраните средства в компанията-майка Dronamics Global Limited и да подпомогне реализацията на първите търговски полети през 2022 г.

Един час след старта, до 11:00 часа, бяха реализирани сделки с 28 573 акции на средна цена от 1.5644 лева/акция при последна цена от 1.6500 лв./акция, след което книжата поскъпнаха с 5.77%, показват оперативните данни на БФБ.

3е-news.net