Служебният кабинет смята да увеличи помощта на литър гориво и тя ще се полага не само за гражданите, а и за фирмите. Предстои да се уточни в каква пропорция, но схемата ще се промени изцяло.

Източникът на средствата, с които ще се помага, ще бъде временна солидарна вноска от енергийни и петролни компании.  

Това стана известно от коментар пред журналисти на министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов след участието си в блицконтрола в рамките на ресорната парламентарна комисията, предаде БТА.

Стоянов отбеляза, че за отстъпката от 25 стотинки за литър гориво за физическите лица са били предвидени 150 млн. лева.

Във връзка с източника на средствата за подкрепа министърът каза, че по новата схема парите вече няма да са от бюджета, а от вноски от свърхпечалбите на дружествата от сектора, които ще се натрупват във фонд, администриран от Министерството на финансите.

Към момента все още не е уточнено дали сумите за подкрепа ще са еднакви за бизнеса и гражданите, отбеляза министърът, като допълни, че това зависи и от Народното събрание.

Стоянов напомни, че във вторник в парламента са внесени законодателните промени, необходими за осъществяването на това намерение, като най-важните са измененията в Закона за корпоративното подоходно облагане, а другите са в подзаконови нормативни актове, с които ще се заеме МС.

Проектът за промени в ЗКПО предвижда "дружествата и местата на стопанска дейност от Съюза, извършващи дейност в отраслите на суровия нефт, природния газ, въглищата и нефтопреработването, внасят задължителна временна солидарна вноска за генерираните свръхпечалби съгласно член 14 от Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията в размер 33 на сто".

Временната солидарна вноска (която е публично държавно вземане) се декларира и внася по реда и в срока за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане. За невнесената в срок временна солидарна вноска се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Солидарната вноска ще се внася за данъчните печалби за 2022 г. и за 2023 г. Данъчната печалба ще се определя по правилата на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Министърът изрази надежда до края на ноември нормативната рамка да е приета и да стартира облагането на свръхпечалбите, с което да започне попълването на фонда, като очакванията са той да започне ефективно да се попълва през декември и тогава да стане възможно стартирането на процеса на изплащане на помощта.

Стоянов отговори положително на въпрос дали "Лукойл" има свърхпечалба, с която солидарно да участва в бъдещия фонд.