Конкуренцията е една необходима реалност, въпросът е обаче тя да е етична. За съжаление в България делът на сивата икономика все още остава относително висок. Това каза Камелия Славейкова, изпълнителен директор на "Шел" за България и Гърция, в студиото на телевизия "Блумбърг".

Тя коментира измененията в Закона за горивата, които трябва да влязат в сила от 1-ви юни, както и изискването в издаваните от бензиностанциите касови бележки да има подробна информация за начина, по който се формира цената на горивото.

"Става въпрос за много промени в един сектор, който очевидно е във фокуса на правителството. Те обаче носят със себе си риска дали нещата ще проработят".

Новите изисквания за касовите бележки целят лимитиране на сивата икономика, отбеляза Славейкова. 

"Последната промяна в Наредба 18, свързана с реквизитите на касовите бележки, е прецедент в историята не само на България, но и на Европа. Няма друга страна, която да има подобни изисквания, и това е сред нещата, които притесняват бизнеса. Скорошно становище на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е другото нещо. Според него подобно изискване би било пречка за свободната конкуренция".

 

 

Според нея желанието на институциите за по-голяма прозрачност в областта е видимо и необходимо, въпросът е то да не влиза в конфликт с антиконкурентното законодателство.

"Противоречието трябва незабавно да бъде отстранено, защото бизнесът е поставен в една абсурдна ситуация".

Славейкова посочи, че за момента компаниите активно търсят диалог с Министерство на финансите и КЗК, за да имат възможност да посочат аргументите си и да получат обратна връзка.

"Диалогът е труден, но не е невъзможно да бъде намерен общ език".

Камелия Славейкова коментира и секторния анализ на КЗК, според който липсата на достатъчен капацитет в данъчните складове, както и сложната административна процедура и значителните финансови инвестиции, необходими за изграждането на нови складове, създават сериозни трудности за вносителите на горива.

"Създаването на условия за по-голяма инициатива при всички случаи би помогнало и би засилило конкурентната среда, в която бизнесът оперира".