Възобновяемата енергия ще представлява 51% от общото потребление на енергия от възобновяеми източници, от възобновяема топлина - 42%, а на течни биогорива - 7% до 10 години, прогнозира Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA).

Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) може да достигне 24% за Централна и Югоизточна Европа, вместо панираните 24 на сто, става ясно от анализа агенцията. Такава прогноза се поставя и в Пътната карта за възобновяема енергия (REmap) за зоната за енергийна свързаност на Централна и Югоизточна Европа (CESEC).

Инициативата CESEC обхваща девет държави-членки на ЕС (Австрия, България, Хърватия, Гърция, Унгария, Италия, Румъния, Словакия и Словения) и осем договарящи страни от Енергийната общност (Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония, Република Молдова, Сърбия и Украйна). Базова година за изследването е 2015 г.

Според анализа, възобновяемите енергийни източници в региона на CESEC до 2030 г. ще се удвоят в сравнение с 2015 г. Две трети от допълнителния потенциал за ВЕИ се вижда във възможностите за електрификация и в частност за заместване на изкопаемите горива за отопление и транспорта. Основната част от допълнителния потенциал се вижда в отоплението на базата на биомаса, слънчеви топлинни и течни биогорива.

3e-news.net

В абсолютно изражение възобновяемата енергия ще представлява 51% от общото брутно крайно потребление на енергия от възобновяеми източници, възобновяема топлина - 42%, а на течни биогорива - 7%.

Хидроенергията, слънчева енергия и вятърът ще представляват съответно около 30%, 27% и 22% от производството на енергия от възобновяеми източници. По отношение на сектора, засягащ топлината, от агенцията предполагат, че там ще доминира биомасата. Като цяло биоенергията (твърда биомаса, биогорива и биогаз) ще представлява около половината от общото потребление на възобновяеми източници до 2030 г., според данните.

Всички страни членки на CESEC са с потенциал да увеличат своите възобновяеми източници извън референтния случай до 2030 г. Специфичният за всяка от страните икономически потенциал дава възможност за ВЕИ от 23% до 56%. Идентифицираният допълнителен потенциал в сравнение с Референтен случай, варира от 6% до 20% за всяка отделна страна. Конкретно за България изчисленият допълнителен потенциал за ВЕИ се оценява на 41%.