Страната ни има достатъчно автомобилни, корабни и самолетни горива и не се очаква да има недостиг в случай на нарастване на напрежението между Русия и Украйна. Това каза по БНР изпълнителният директор на Българската петролна и газова асоциация Андрей Делчев. 

Принципно е ясно, "че цяла Европа е силно зависима от доставките от Русия, не само на природен газ, но и на нефт, а и на течни горива като краен продукт", каза Андрей Делчев и допълни, че България не прави изключение.

"Но България все пак има и алтернативни източници през внос. Освен това поддържа и задължителни 90-дневни запаси от горива. Част, от които се съхраняват на територията на страната, част от които по силата на възможностите, които законът дава, се съхраняват в други европейски държави, членки на ЕС, но в сравнително къс срок се предполага, че могат да бъдат доставени в България".

По този начин "България поне за 90 дни е гарантирана или 90 дни плюс оперативните запаси, които се намират в складовете в страната. Това е сравнително дълъг период - една четвърт от годината".

Затова Андрей Делчев не очаква "да настане драма и колите да не могат да се движат поради липса на горива. Също самолетите и корабите".

Освен това "тук трябва да подчертаем, че това са запасите за търговски нужди. Държавният резерв за военни цели, за осигуряване на армията е съвсем различна тема. Той при някакви положения също може да бъде освободен, но той не влиза в тези 90 дни. Т.е. в държавата има и допълнителни количества, които се съхраняват в държавния резерв", посочи изпълнителният директор на БПГА Андрей Делчев.