Повече от 2590 фермери получиха над 4,3 млн. лв. за Кампания 2019, съобщиха от Държавен фонд "Земеделие". Преведените средства са по две от общо осемте схеми за обвързана подкрепа в сектор "Животновъдство".

По първата - Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки в планински райони подпомагане са получили 2291 фермери на обща стойност 3 667 610 лева, посочиха от фонда. Право на подпомагане по нея имат стопани, чиито стада наброяват от 10 до 49 овце-майки и кози-майки заедно или поотделно и се отглеждат в планинските райони. Ставката за едно допустимо за подпомагане животно е 58,48 лв.

Още 639 299 лева субсидии са били разпределени между 301 стопани по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони за Кампания 2019. Ставката за едно допустимо за подпомагане животно е 290 лв. По схемата се подпомагат фермери, които отглеждат от 5 до 9 млечни крави в планинските райони, уточниха от ДФ "Земеделие".

Земеделските стопани, кандидатствали по двете схеми на обвързана подкрепа трябва да продължат да отглеждат заявените за подпомагане животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

ДФ "Земеделие" продължава изплащането на финансовата подкрепа на земеделските стопани за Кампания 2019, пише в съобщението.