С общо 516 раздадени ваучера приключи пилотната за страната "Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)" по ОПИК 2014-2020, съобщи Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните програми (ИАНМСП).

"Индикаторът ни бе 450 компании, но сме щастливи, че успяхме да подкрепим 516 предприятия с два вида ваучери - на стойност 5000 лв. за сайтове и апликации, и на стойност 20 000 лв. - за услуги като дигитален маркетинг, оптимизация на процеси, кибер и информационна сигурност. От тях 292 са микро предприятия, 147 са малки, а 77 - средни", коментира в рамките на заключителната пресконференция по проекта Васил Пеев, главен секретар на ИАНМСП и ръководител на проекта.

"Най-голямата част от тях - 314, бяха използвани от МСП за оптимизация на процеси - логистични, управленски и производствени. Средствата за тях възлизат на 6,412 млн. лв. от общия бюджет на програмата: 9 775 672,98 лева. С 94 ваучера, или 1,908 млн. лв., са подпомогнати МСП, които имат нужда от развитие на дигиталния маркетинг, а с 90 бяха изградени корпоративни сайтове или апликации - 469 000 лв. 18 предприятия от общия брой са получили подкрепа в размер на 372 000 лв. за информационната си и кибер защита", обобщи резултатите от проекта той.

"Не на последно място трябва да отбележим и разпределението на помощта в страната. По райони - най-много са в Югозападен - 234 ваучера, в Южен централен - 76, в Северен централен - 73, 67 - в Североизточен, 41 - в Северозападен, и 25 - в Югоизточен", допълни той.

"Работата по този проект беше наистина предизвикателна предвид факта, че реализираме първа за страната ваучерна схема и сме първите, които получават опит в администрирането на подобна програма. Друго предизвикателство, пред което бяхме изправени, беше още пандемията COVID-19, но въпреки това успяхме да я реализираме успешно и да предоставим наистина ценна подкрепа на бизнеса", коментира от своя страна изпълнителният директор на ИАНМСП Бойко Таков.