Ваучерните схеми са спорен, поне за някои, инструмент, т.е. прилагането им не е категорично одобрявано. Но си пробиват път, като че ли най-вече в туризма засега.

Ето че Агенцията за малки и средни предприятия предлага инструмента в информационните технологии, логистиката, управлението. Близо 450 предприятия ще бъдат подпомогнати с два вида ваучери.

За ваучерната схема по проект "Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП)" разговаряме с изпълнителния директор на Агенцията д-р Бойко Таков.

- Г-н Таков, какво е мнението на Агенцията за малки и средни предприятия за прилагането на ваучери в подкрепа на МСП? Дали е целесъобразно повсеместното им прилагане или само избирателно за определени браншове след анализ на рискове и ползи?

- Ваучерните схеми не са нов инструмент в практиката на много държави, може би тук при нас не са толкова широко използвани и утвърдени. Проектът, който Агенцията изпълнява в момента, дори се води пилотен и след неговото изпълнение ще можем да направим детайлни изводи за плюсовете и минусите му. Аз лично считам, че в конкретния случай ваучерите ще изпълнят предназначението си и ще подпомогнат МСП да направят още една стъпка в посока на тяхната дигитализация. Относно дали трябва да се прилагат повсеместно или избирателно, не мисля, че има категоричен отговор, а трябва да се преценява според спецификата на идеята, която ще се реализира посредством тях.

- След като сте избрали все пак такъв инструмент, и то не от днес - със сигурност сте правили такъв анализ - какви според вас биха могли да са ползите и какви подводните камъни от приложението на ваучерни схеми за подкрепа на МСП?

- Несъмнено ползите от подобен тип ваучерни схеми са много, при това не само за бенефициентите, тъй като от една страна подкрепяме българските МСП, предоставяйки им услуги, които да им помогнат при дигиталния преход и оптимизиране на процесите, а от друга - подпомагаме фирмите-доставчици в намирането на нови клиенти и потенциални партньори, което е особено ценно в усложнената икономическа ситуация, породена от COVID-19. Считам, че стартирането точно в този момент - в който икономиката на страната трябва да се пребори с последствията от извънредното положение, в което много сектори спряха или намалиха работата си, ще окаже изключително положителен ефект.

- Бихте ли представили по-подробно ваучерната схема: каква е целта на приложението й, с какъв бюджет разполагате като бенефициент, за кого е предназначена? В предварителен разговор ваш представител ми разказа за двата канала, по които протича процедурата.

- Ваучерната схема е предназначена изцяло за представителите на микро, малките и средните предприятия в страната. Бюджетът й е над 9 милиона лева, а по индикативна програма можем да подпомогнем близо 450 предприятия с два вида ваучери.

Единият е на стойност 5000 лева без ДДС, с който компаниите ще могат да използват за изготвянето на сайт или приложение за своята компания.

Вторият тип е на стойност 20 000 лева без ДДС и чрез него българските МСП ще могат да ползват за развитието на своите производствени, логистични и управленски дейности, както и за взимане на мерки за кибер и информационна сигурност и други.

След като имахме обявен период за набиране на доставчици на съответните заложени услуги, имаме финализиран списък с близо 300 компании, което показва, че интересът към проекта ни е наистина голям и кандидатстващите предприятия ще имат широк избор от изпълнители.

Бойко Таков: Ваучерите ще подпомогнат МСП да направят още една стъпка към тяхната дигитализация

Снимка: ИАНМСП

- Може би най-важното в случая е подготовката на участниците. На какви критерии трябва да отговарят, в какви срокове трябва да се вместят кандидатите, на какви суми могат да разчитат?

- Условията за кандидатстване ще бъдат публикувани тези дни на страницата на ИАНМСП, както и нагледно визуално представяне на формуляра за кандидатстване и начина му на попълване. Постарали сме се да направим нещата максимално опростени и ще дадем достатъчно време на всички да се запознаят за да имат равен старт. Самото кандидатстване ще се извършва през системата ИСУН* и ще е на принципа "първи по ред, първи по право".

Допустимите кандидати, както споменах, ще са всички компании, които имат кодове на икономическа дейност, съответстваща на допустимите такива, като спектъра от сектори е доста широк.

- От кога започва процедурата по кандидатстване и какъв срок ще имат заинтересуваните.

- Всеки момент очакваме финално одобрение на някои детайли от Управляващия орган и ще оповестим датата и часа на отваряне за кандидатстване. Компаниите ще имат време да се запознаят с условията и начина на кандидатстване, като ще представим цялата информация достатъчно разбираемо, за да не е необходима външна помощ при подаването и в системата. Срока за кандидатстване е 30 дни.

- При други мерки за подкрепа на МСП, обявени от правителството, има оплаквания, че условията за кандидатстване са непосилни за мнозина. Можете ли да уверите, че Агенцията ще облекчи кандидатстването.

- Както казах, постарали сме се да опростим максимално процедурата по кандидатстване, а принципът, по който фирмите ще получават помощ, е "първи по ред, първи по право". На сайта ни и в страниците ни в социалните мрежи ще може да бъде открит и кратък клип, който ясно представя всяка стъпка от процеса по кандидатстване, която кандидат-бенефициентите трябва да направят.

- Както разбрах от интернет страницата ви, сте имали и такава схема за подпомагане емисии ценни книжа. Как се разви тя, имаше ли интерес към нея?

- Да, миналата година стартирахме проект за ваучерна схема, която да подпомага българските компании да излязат на Българската фондова борса, като предоставяхме ваучери в размер на 50 000 лв. за набирането на първоначалния нужен капитал за излизане на БФБ. За съжаление, по ред причини ваучерната схема на се радваше на силен интерес и само една компания получи ваучер, който в последствие се наложи да върне поради неодобрение на проспекта й от КФН. Имаме идеи и разговори в тази посока, както с БФБ, така и с работодателските организации да направим друга програма за подпомагане на компаниите да набират капитал през борсата и по-точно през новосъздадения Пазар на растеж на МСП наречен BEAM (Bulgarian Enterprise Accelerator Market).

- Защо се спряхте на ИКТ сектора за прилагане на ваучерна схема?

- Ваучерната схема не е насочена само към ИКТ сектора, а за всички допустими кандидати, чиито кодове на икономическа дейност са допустими за кандидатстване спрямо правилата. Има ги изброени на страницата на Агенцията, най-общо казано това са компаниите в сферата на производството от почти всички сектори. От друга страна, разбира се, доставчиците на съответните услуги са от ИКТ сектора. Част от мисията на ИАНМСП като институцията, отговорна за развитието на българския бизнес спрямо европейските и световни стандарти, е именно насърчаването на иновативното и технологичното развитие на компаниите, както и на дигиталния преход. Тази програма е напълно естествен отговор на нуждите на българските предприятия, особено в тази нова реалност, която ще е още по-дигитална.

Д-р Бойко Таков е изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, назначен със заповед на министъра на икономиката Емил Караниколов от 12 ноември 2018 г. Д-р Таков притежава над 12-годишен трудов стаж в управлението на бизнеса, като през годините заема мениджърски позиции в едни от най-развитите бизнес сфери, реализирайки инвестиционни и финансови проекти в областта на земеделието, енергетиката и инфраструктурата. В периода от 2008 г. до 2012 г. изпълнява длъжността изпълнителен директор и член на съвета на директорите в българското представителство на водеща южнокорейска енергийна компания.

Професионалният му опит включва позиции и в публичния сектор на Република България, като в продължение на 4 години заема експертна длъжност в Изпълнителна Агенция "Държавна собственост на Министерство на отбраната" към Министерство на отбраната.

Научната степен доктор придобива в Технически университет, София, защитавайки дисертация в специалност "Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт". От 2020 г. е хоноруван преподавател по икономика във Висшето училище по застраховане и финанси.

Магистърската си степен в областта на маркетинга и икономиката защитава в Университета за национална и световно стопанство.

*Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) е предназначена да събира и обработва данни за следните оперативни програми, изпълнявани в България в периода 2014-2020 година: Транспорт и транспортна инфраструктура; Околна среда; Региони в растеж; Иновации и конкурентоспособност; Наука и образование за интелигентен растеж; Развитие на човешките ресурси; Добро управление; Храни.