Южноамериканският общ пазар Меркосур (Mercosur) е основан от Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай при подписването на Договора от Асунсион на 26 март 1991 година. Създаването на блока е историческо постижение за региона и едно от най-важните събития за интеграцията на латиноамериканската икономика. Основната цел е чрез него да бъде преодоляна предишната логика на съперничество между отделните страни в региона и да установи динамично сътрудничество.

С население почти 300 милиона души и простиращ се на близо 15 милиона квадратни километра (50 процента повече от Европа и почти колкото е територията на Русия), Меркосур е известен с богатите си природни ресурси и продоволствен потенциал.

Блокът изнася 63 процента от световното производство на соя и е най-големият износител на говеждо месо, пилешко месо, царевица, кафе и стомана. Той е и осмият най-голям производител на автомобили в света.

С брутен вътрешен продукт, който през 2019 година достигна 4,467 трилиона щатски долара (измерва се по паритет на покупателната способност), Меркосур е петата най-голяма икономика в света, се посочва в текста на министъра на външните работи на Аржентина Фелипе Сола.

Макар ясно формулираните цели на Меркосур при създаването му да са от икономическо и търговско естество, блокът играе важна роля и в укрепването на демокрацията и избягването на конфликти. Мирът е необходимо условие за развитие и регионална интеграция. В исторически план той е ключов инструмент за укрепването на региона ни като район на мир и сътрудничество, без военни конфликти, подчертава Сала.

Всичко постигнато през тези три десетилетия не означава, че не сме изправени пред други предизвикателства. По тази причина стратегическият ни дневен реди ни кара да работим за създаването на обща и координирана политика за продуктово развитие, да увеличим потенциала за производство на стоки и услуги, да създам мащабни и специализирани икономики. Освен това трябва да влезем в световните вериги на създаване на прибавена стойност и да привлечем глобални инвестиционни потоци по по-интелигентен начин, отбелязва аржентинският външен министър.

Меркосур има и важна роля на международната сцена. Единството на страните ни помага да отстояваме позициите си за световния дневен ред в отношенията с Г-20, Световната търговска организация, Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО - FAO) и други международни организации.

Координацията на позициите, изразени от Меркосур, става още по-важна на фона на все по-сложния и фрагментиран глобален сценарий.

Меркосур е най-важният външнополитически инструмент за нашите страни през последните 30 години, подчерта Сала. Това е държавна политика, която остава постоянна въпреки правителствените промени.

През последните 30 години намерихме допирни точки по много общи цели: ангажираност към демокрацията като основно условие за живота на нашите граждани, спазване на правата на човека като основна и неотменна ценност за съжителство, приемането на различията помежду ни и координацията на политиките ни за растеж, за да обединим производствените ни структури.

Светът е в процес на преконфигуриране на глобалната структура на властта, на криза в последно време на международните институции, които ни управляваха 70 години. Предвид предизвикателствата и несигурността, произтичащи от този контекст, ние сме сигурни, че обединението на страните ни ще продължи да бъде най-добрият начин да насърчим развитието, да запазим суверенитета си, да осигурим благополучието на народите ни и да бъдем интегрирани в света, посочва в заключение аржентинският външен министър.