Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) регистрира пети национален доставчик на услуги за електронно събиране на пътни такси на база изминато разстояние - тол. Със заповед на председателя на Управителния съвет на АПИ в регистъра на националните доставчици на услуги за електронно събиране на пътни такси е вписано дружеството "Тол България" ЕООД, което иска да партнира на АПИ само в събирането на тол такси чрез бордови устройства и GPS тракери, съобщиха от АПИ.

Съгласно Общите условия предстои дружеството да премине втория етап от процедурата за подписване на договор, след което да докаже оперативна съвместимост с електронната система и едва тогава да започне дейност по предоставяне на услуги.

До момента в публичния регистър на АПИ като Национални доставчици на услуги за електронно събиране на пътни такси са вписани "Интелигентни Трафик Системи" АД, "Конкорд Смарт Инфраструктура" АД, "Телетол" АД и "Иком" ООД. Две от дружествата - "Интелигентни Трафик Системи" АД и "Конкорд Смарт Инфраструктура" АД, са постигнали оперативна съвместимост със системата на АПИ и предлагат тол услуга и е-винетка. "Телетол" АД и "Иком" ООД до момента нямат влезли в сила договори за изпълнение на този тип дейности.

АПИ отбелязва, че процедурата за кандидатстване е отворена и всяко лице, което отговаря на условията, може да подаде заявление. Процедурата и изискванията са еднакви за всички кандидати, желаещи да предоставят услуги и да бъдат национален доставчик на такива. Редът за кандидатстване е уреден от Закона за пътищата и Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесената система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние.

Агенция "Пътна инфраструктура" предлага на собствениците и ползвателите на пътно превозно средство с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т, които нямат бордови или GPS устройства да ползват платената пътна мрежа след закупуване на маршрутна карта. Предплатената тол услуга - маршрутна карта, може да бъде купена чрез каналите за продажба на АПИ на касите на областните пътни управления - чрез заплащане в брой, картово разплащане, в това число и чрез карта за гориво, на терминал за самотаксуване или по електронен път от сайта www.bgtoll.bg или мобилното приложение.