След силния декември за Българската фондова борса (БФБ), когато отчете 19% ръст на оборота и нарастване на сделките с близо 40% на годишна база, и първата работна седмица на 2021 година се оказа печеливша за българския пазар на акции и облигации. Все още, обаче, не са изтрити загубите, натрупани през първото полугодие на миналата година, заради пандемията COVID-19. Нека припомним, че като цяло миналата 2020 година беше най-губеща за БФБ за последните 10 години.

Борсовият индекс SOFIX с 10-годишен антирекорд по загуба за 2020 година

Отминалата първа работна седмица на 2021 година (4 - 8 януари) завърши с повишение и за четирите индекса на Българката фондова борса (БФБ), при това за три от тях (без имотния BGREIT) за пета поредна седмица (последната на 2020 г. беше двудневна, БФБ работеше само на 29 и 30 декември). През отминалите пет работни дни с най-голям седмичен ръст затвори широкият BGBX 40 (+1.35%), следван от SOFIX (+0.84%), следван от равно претегления BGTR 30 (+0.74%) и имотния BGREIT (+0.11%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 31 януари), заради коронавирусната пандемия, до 8 януари SOFIX e на загуба с 1.38%, а от началото на 2020 годината понижението е двуцифрено (-20.56%), заради сривовете в началото на годината и през юли и август, показват седмичните и месечните бюлетини на БФБ.

БФБ отново доближи оборота си до 10 млн. лева

През отминалата първа работна седмица за настоящата година са осъществени общо 1 367 сделки с 2 524 206 лота или с 589 сделки и 1 732 629 лота повече спрямо последната (двудневна) работна седмица на миналата година. Оборотът, един от важните показатели за борсовата търговия, отново е близо до 10 млн. лева (9 877 445 лева), но все още е далеч от седмичния рекорд за годината от 20 598 570 лева през периода 30 ноември - 4 декември 2020 г.

Равносметката за оборота показва, че 6 дружества са реализирали сделки за над 200 000 лева. На върха тази седмица с оборот от 5 847 860 лева от 286 сделки е Алтерко АД (A4L), следвано от Синтетика АД (EHN) - 4 сделки за 700 854 лева, Делта кредит АДСИЦ - София (6AC) - 3 сделки за 600 608 лева, Риъл Булленд АД (RBL) - 3 сделки за 410 712 лева, Еврохолд България АД (4EH) - 9 сделки за 357 875 лева и Доверие Обединен Холдинг АД (5DOV) - 206 сделки за 287 668 лева.

След като и четирите индекса на БФБ са на печалба, малко нелогично, но

губещите акции са повече от печелившите

при съотношение 55% към 36% за губещите и 8 на сто без промяна. При сделките съотношението също е в полза на губещите (55% към 36% и 9 на сто без промяна), но най-голяма е разликата при оборотите (17% за печелившите към 71% за губещите и 12 без промяна). Само при емисиите съотношението е в полза на печелившите (38% към 35% и 27 на сто без промяна).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (4 - 8 януари) показва, че и четирите индекса на БФБ са на печалба в първата седмица на новата 2021 година. С най-голям седмичен ръст завърши широкият BGBX 40, следван от SOFIX, равно претегления BGBX 30 и имотния BGREIT:

- при SOFIX повишението е с 0.84%, след като в предходната двудневна седмица преди нова година (29-30 декември) също беше на печалба, но с 0.64%. През отминалата първа работна седмица на януари с акциите на 15-те включени в SOFIX компании (с променена база от 21 септември) са реализирани сделки с 647 337 лота за 1 164 315 лева, спрямо 377 130 лота за 771 991 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 е отчетено най-високото нарастване от четирите индекса с 1.35%, като в предходната седмица повишението с 0.72 на сто. Реализираните сделки през отминалите пет работни дни са с 1 626 564 лота за 7 518 236 лева, в сравнение 483 608 лота за 1 338 931 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 повишението е с 0.74%, след като в предходната два работни дни за БФБ беше с повишение с 0.27% на сто, при реализирани сделки през отминалата пълна работна седмица с 689 789 лота за 1 473 489 лева, спрямо 435,719 лота за 1 086 020 лева седмица по-рано;

- при BG REIT повишението е най-слабо, само с 011%, като в предходните двудневна работна седмица повишението беше с 0.51 на сто, при реализирани сделки през отминалите пет работни дни с 37 555 лота за 65 043 лева, в сравнение с 81 057 лота за 142 353 лева седмица по-рано.

Топ 3 на най-печелившите акции

- Марицатекс АД (4MJ) е начело в групата на най-печелившите акции с ръст от 14.29%, при последна цена от 1.200 лв./брой, седмичен оборот от 10 920 лева и пазарна капитализация от 562 705 лева;

- ЧЕЗ Разпределение България АД (3CZ) с нарастване от 13.79%, при последна цена от 264.000 лв./акция, седмичен оборот от 84 466 лева и по-висока пазарна капитализация от 508 992 000 лева;

- ЧЕЗ Електро България АД (1CZ) с повишение от 9.65%, при последна цена от 25 000.000 лв./брой, седмичен оборот от 25 000 лева и по-висока пазарна капитализация от 125 000 000 лева;

Топ 3 на най-губещите акции

- ЦБА Асет Мениджмънт АД (C81) е начело в групата на най-губещите акции със спад от 44.50%, при последна цена от 0.555 лв./брой, седмичен оборот от 39 174 лева и пазарна капитализация от 1 121 100 лева;

- Българска фондова борса АД (BSO) с понижение от 8.16%, при последна цена от 4.500 лв./брой, седмичен оборот от 46 038 лева и пазарна капитализация от 29 622 870 лева;

- Неохим АД (3NB) с намаление от 7.69%, при последна цена от 24.000 лв./брой, седмичен оборот от 52 332 лева и пазарна капитализация от 63 704 592 лева;

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

3e-news.net