Основният индекс SOFIX, в който са включени 15-те най-ликвидни български публични компании, е антирекордьор с годишен спад от 21.23%, какъвто не е наблюдаван за последното десетилетие. Измерителят е и сред най-губещите в Централна и Източна Европа. След нас е само борсата в Истанбул. Като най-лоша за последните 10 години изпраща 2020 година и Българската фондова борса (БФБ).

Безспорен негативен отпечатък върху пазара на акции в България, а и върху икономиката и социалния живот заради налаганите ограничения, оказа пандемията COVID-19. През март (на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка, удължена до 31 януари), SOFIX отчете и най-големия си месечен срив с 23.79%. Последва частично, макар и незначително възстановяване през следващите три месеца, за да се понижи с нови 5.75% през юли - септември.

И за другите три индекса март беше най-лошият им месец за 2020 година: широкият BGBX 40 (-17.39%), равно претегленият BGTR 30 (-13.87%) и имотният BGREIT (-8.30%).

Не липсваха и добри новини, макар и малко

През 2020 година бяха реализирани три първични публични предлагания (IPO): първа беше Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД(TBS), която стартира борсовата си търговия на 8 юни с продадени 724 403 акции за 5 505 463 лева, а към 30 декември пазарната й капитализация е 151 250 000 лева с пласирани 12 500 000 акции, и реализирана доходност от 59.21% при последна цена от 12.100 лв./акция.

В края на април, дебют с IPO направи Илевън Кепитъл АД (11C), която в края на миналата година отчита пазарна капитализация от 15 650 390 лева и пласирани 2 301 528 акции, при последна цена от 6.800 лв./акция, доходността им, обаче, е отрицателна (-6.85%).

През миналата година технологичната компания Алтерко АД (A4L)увеличи капитала си чрез две допълнения към проспекта за IPO, като набра общо 10.8 млн. лева, и достигната в края на годината пазарна капитализация от 124 199 993 лева при емитирани 17 999 999 акции, при последна цена от 6.900 лв./акция и реализирана доходност от 80.05%, което й отрежда водеща място в групата на най-печелившите компании през миналата година (виж по-долу).

Засега е известно, че догодина ще стартира и новият пазар за растеж на малки е средни предприятия на БФБ BEAM (Bulgarian Enterprise Accelerator Market) с дебюта на 21 януари на технологичната компания Биодит. Ще бъдат предложени 1 000 000 акции с номинал 1 лев.

През миналата 2020 година

БФБ повиши оборота с над 65 млн. лева

спрямо предходната 2019 година - от 332 276 434 лева до 398 240 376 лева през миналата. Реализирани са и със 17 033 повече сделки - от 44 152 до 61 185 година по-рано.

Равносметката за един от най-важните показатели - оборотът, показва, че 7 дружества са реализирали сделки за над 10 млн. лева. На върха е Еврохолд България АД (4EH) - 1 198 сделки за 27 496 127 лева, следват: Софарма АД (3JR) - 4 177 сделки за 16 984 402 лева, Кепитъл Консепт Лимитед АД (WCO) - 26 сделки за 16 215 020 лева, Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (5CQ) - 213 сделки за 12 193 297 лева, Родна Земя Холдинг АД (6R2) - 261 сделки за 11 921 318 лева, Доверие Обединен Холдинг АД (5DOV) - 3 730 сделки за 10 278 698 лева, Асенова крепост АД (6AN) - 182 сделки за 10 188 719 лева.

След като и трите индекса на БФБ са на загуба, съвсем логично

губещите акции са повече от печелившите

при съотношение 61% към 33% за губещите и 6 на сто без промяна. При сделките съотношението също е в полза на губещите (73% към 26% и 1 на сто без промяна). При оборотите, обаче, на печелившите емисии (50%) са повече от губещите (38%) и 12 на сто без промяна.

Динамика на българските индекси*

Годишният преглед показва, че три от четирите индекса на БФБ са на загуба през 2020 година и само имотният BGREIT е с повишение. С най-голям годишен спад завърши SOFIX, следван от широкия BGBX 40 и равно претегления BGTR 30:

- при SOFIX понижението е с 21.23%%, а през 2019 година беше отчетен пет пъти по-нисък спад от 4.62%. През миналата година с акциите на 15-те включени в SOFIX компании (с променена база от 21 септември) са реализирани сделки с 75 601 792 лота за 104 329 682 лева. Това е най-големия годишен спад за българския измерител на "сините чипове" за последните 10 години: 2018 (-12.07%), 2017 (+15.22%), 2016 (+27.81%), 2015 (-11.82%), 2014 (+6.14%), 2013 (+42.28%), 2012 (+7.25%) и 2011 (-11.11%). Най-голям месечен оборот на SOFIX през 2020 година е реализиран през септември (17 007 091 лева), следван от март (15 255 799 лева) и декември 13 052 471 лева);

- при BGBX 40 спадът е с 9.34%, а през 2019 година беше отчетен по-малко от три пъти по-ниско понижение от 3.68%. През миналата година с акциите на 40-те включени в индекса компании са реализирани сделки с 92 518 763 за 200 703 655 лева. Най-голям месечен оборот на широкия индекс е реализиран през октомври (32 438 712 лева), следван от декември (26 653 202 лева) и март 24 263 364 лева);

- при BGTR 30 загубата е с 3.31%, а през 2019 година беше отчетена печалба с 3.97%. През миналата година с акциите на 30-те включени в индекса компании са реализирани сделки с 85,308,425 лота за 199 180 810 лева. Най-голям месечен оборот на равно претегления индекс е реализиран през септември (31 644 702 лева), следван от декември (24 300 293 лева) и август (22 101 888 лева).

- при BG REIT нарастването е с 5.89%, а през 2019 година беше отчетен ръст от 13.61%. През миналата година с имотния индекс са реализирани сделки с 10 971 681 лота за 36 593 884 млн. лева. Най-голям месечен оборот на имотния индекс е реализиран през август (8 308 627 лева), следван от януари (5 817 311 лева) и март (4 076 429 лева).

Топ 5 най-печелившите акции

- Алтерон АДСИЦ (2AL) е начело в групата на най-печелившите акции с ръст от 4 852.38%, при последна цена от 20.800 лв./акция, годишен оборот от 5 483 716 лева, като най-голям е бил през април (4 875 682 лева), а най-нисък през ноември (208 лева). Пазарната капитализация е 31 303 958 лева, при емитирани 1 504 998 броя акции;

- Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ (4IC) с повишение от 533.33%, при последна цена от 0.950 лв./акция, годишен оборот от 1 566 350 лева, като най-голям е бил през ноември (802 304 лева), а най-нисък през април (96 лева). Пазарната капитализация е 26 378 152 лева, при емитирани 27 766 476 броя акции;

- Премиер Фонд АДСИЦ (4PR) с нарастване от 444.55%, при последна цена от 11.000 лв./акция, годишен оборот от 3 131 278 лева, като най-голям е бил през декември (1 909 600 лева), а най-нисък през октомври (525 лева). Пазарната капитализация е 19 799 989 лева, при емитирани 1 799 999 акции;

- Фар АД (5AF) с печалба от 157.14%, при последна цена от 9.000 лв./акция, годишен оборот от 1 701 030 лева, като най-голям е бил през февруари (800 400 лева), а най-нисък през август (180 лева). Пазарната капитализация е 22 500 000 лева, при емитирани 2 500 000 броя акции;

- Алтерко АД (A4L) с ръст от 80.05%, при последна цена от 6.950 лв./акция, годишен оборот от 2 669 160 лева, като най-голям е бил през ноември (751 000 лева), а най-малък през април (52 374 лева). Пазарната капитализация е 125 099 993 лева, при емитирани 17 999 999 броя акции.

Топ 5 на най-губещите акции

- ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (5F4) е начело в групата на най-губещите със спад от 48.31%, при последна цена от 1.840 лв./акция, годишен оборот от 8 321 732 лева, като най-голям е бил през април (2 169 450 лева), а най-нисък през септември (164 430 лева). Пазарната капитализация е 274 316 032 лева при емитирани 149 084 800 броя акции;

- Албена АД (6AB) с понижение от 40.95%, при последна цена от 24.800 лв./акция, годишен оборот от 3 246 556 лева, като най-голям бил през октомври (558 817 лева, а най-нисък през юли (14 193 лева). Пазарната капитализация е 105 973 525 лева, при емитирани 4 273 126 броя акции;

- Химимпорт АД (6C4) със загуба от 40.88%, при последна цена от 0.940 лв./акция, годишен оборот от 9 290 127 лева, като най-голям е бил през март (3 744 119 лева), а най-нисък през юли (66 328 лева). Пазарната капитализация е 225 267 491 лева, при емитирани 239 646 267 броя акции;

- Монбат АД (5MB) със спад от 37.98%, при последна цена от 4.000 лв./акция, годишен оборот от 3 346 774 лева, като най-голям е бил през февруари (522 976 лева), а най-нисък през септември (62 329 лева). Пазарната капитализация е 156 000 000 лева, при емитирани 39 000 000 акции;

- ТБ Централна кооперативна банка АД (4CF) с понижение от 35.95%, при последна цена от 0.980 лв./акция, годишен оборот от 2 471 723 лева, като най-голям е бил през март (751 099 лева), а най-нисък през октомври (39 927 лева). Пазарната капитализация е 124 587 371 лева, при емитирани 127 129 970 броя акции.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

3е-news.net