През 2020 г. 22% от предприятията в ЕС са извършвали електронни продажби, като 19 процента са съобщили, че онлайн продажбите им са поне 1 процент от общия им оборот. Това е повишение с 1 процентен пункт спрямо 2019 г. и с 6 процентни пункта спрямо 2010 година, съобщава европейската статистическа служба Евростат, предаде БТА.

Стабилният растеж в използването на възможностите за електронни продажби в много страни бе засилен от коронавирусната пандемия и ограниченията върху придвижването, което засили интереса към онлайн продажбите както на клиентите, така и на бизнесите.

Дания отчита най-висок дял предприятия, продаващи онлайн (електронните им продажби да съставляват поне 1 процент от общия им оборот) сред страните членки на ЕС - 38 процента, колкото и през предходната година. Ирландия и Швеция са на второ място с по 34 процента и повишение от съответно 1 и 3 процентни пункта спрямо 2019 година.

Белгия и Финландия отчитат най-голямо увеличение на предприятията, продаващи онлайн през 2020 г. - с по 5 процентни пункта до съответно 31 процента и 24 процента.

За сравнение, Румъния е с най-силен спад сред членките на ЕС - с 6 процентни пункта до 12 процента, следвана от Чехия (-5 процентни пункта до 25 процента) и Португалия (-4 процентни пункта до 16 процента).

Подобно на предходните години и на основа местоположението на клиентите, за компаниите е обичайно да продават на клиенти в собствените им страни (22 процента от предприятията), като продажбите на клиенти от други членки на ЕС (9 процента) и останалата част от света (5 процента) са много по-редки.