Европейската комисия одобри окончателно втория пакет от финансова помощ от 100 милиона евро за подпомагане на земеделски производители в България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия, които са пострадали от увеличения внос на украинско зърно. 

България ще получи 9,77 милиона евро, Унгария - 15,93 млн. евро, Полша - 39,33 милиона евро, Румъния - 29,73 милиона евро и Словакия - 5,24 милиона евро. 

Земеделските стопани от тези пет държави членки са изправени пред проблеми, свързани с логистични затруднения след големия внос на определени селскостопански хранителни продукти от Украйна. Извънредните и временни превантивни мерки за вноса на ограничен брой продукти от Украйна влязоха в сила на 2 май и ще бъдат премахнати до 15 септември 2023 г.

Съвместна координационна платформа също работи за подобряване на търговския поток между Европейския съюз и Украйна през платната на солидарността. 

Комисията предлага и заради неблагоприятните климатични явления, високите производствени разходи и различни трудности на пазара да бъдат отпуснати 330 милиона евро за останалите 22 страни в ЕС. Плащанията трябва да бъдат извършени до края на годината. 

Предлага се също да се разрешат по-високи предварителни плащания на средства от Общата селскостопанска политика (ОСП). До 70 на сто от преките плащания и 85 на сто от плащанията за развитие на селските райони, свързани с площ и животни, може да бъдат на разположение на земеделците от средата на октомври. Държавите ще имат възможност да изменят плановете по ОСП, за да пренасочат средствата към инвестиции за възстановяване на унищожени култури, за обезщетения за загуба на селскостопански животни и за повредени сгради, машини и инфраструктура.

ЕК предлага и държавите да имат възможност да изменят плановете по Общата селскостопанска политика за възстановяване на унищожени култури, за загуба на селскостопански животни и повредени сгради, машини и инфраструктура. 

Мярката ще бъде гласувана от държавите членки на следващо заседание на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари.