Изнесените от България стоки за ЕС и трети страни за периода януари - октомври 2022 г. общо са на стойност 79 004,3 млн. лв., което е с 40,8% повече в сравнение със същия период на предходната година. Общата стойност на вноса е 90 204,5 млн. лв. и нараства с 45,9 на сто. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

През периода януари - септември 2022 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 43,9 на сто спрямо същия период на 2021 г. и е на стойност 47 165,6 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 32,8 на сто и достига 44 065,9 млн. лева, показват предварителни данни на НСИ.

Най-голям ръст при износа на стоки за ЕС в сравнение със същия период на 2021 г. е отбелязан в секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти" (263,9 на сто) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (163,4 на сто). Спад се наблюдава в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (11,5 на сто). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от ЕС е отчетено в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (139,3 на сто).

Износът за ЕС се увеличава с 40,2 на сто през септември 2022 г. спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 5 531,7 млн. лв., а вносът нараства с 25 на сто и е на стойност 5 210,0 млн. лева.

Износът за трети страни се увеличава с 37 на сто в сравнение със същия период на 2021 г. и е в размер на 26 203,3 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 66,6 на сто и е на стойност 40 825,6 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за трети страни в сравнение със същия период на 2021 г. е отбелязан в секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти" (228,2 на сто) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (138,8 на сто). Спад се наблюдава в сектор "Артикули, класифицирани главно според вида на материала" (5,4 на сто).

Най-голямо увеличение при вноса на стоки от трети страни е отчетено в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (478,9 на сто) и "Минерални горива, масла и подобни продукти" (146,7 на сто).