Министерството на икономиката внася доклад в Министерски съвет, в който ще се поиска от Народното събрание удължаване на срока за влизане в сила на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход с 6 месеца. Това каза министърът на икономиката Емил Караниколов по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/.

През този период икономическото ведомство ще продължи да се среща с всички заинтересовани страни. Караниколов припомни, че законът беше приет преди няколко месеца и в преходните и заключителните разпоредби е било записано, че той влиза в сила от 28 януари 2019 г. 

"Този закон трябва да го има, но този закон трябва да създаде необходимата конкурентна среда, която към момента за съжаление Министерството на икономиката и експертите не констатираме, че е създадена", уточни Емил Караниколов. По думите му всички са били на мнение, че трябва да има закон, но той трябва да е такъв, който да създава конкурентна среда между всички субекти, които ще го прилагат.

"Предложението на Министерството на икономиката, надявам се, че колегите от Министерски съвет ще го подкрепят, е удължаване на срока за влизане в сила на закона след решение на Народното събрание", добави икономическият министър.