Световните доставки на петрол през януари са спаднали с 1,4 млн. барела на ден (б/д) до средно 101,45 млн. б/д. Това се дължи на влизането в сила на новите доброволни намаления от редица страни от ОПЕК+, както и спирането на производството на петрол в Северна Америка заради големите студове през този период, се посочва в месечния доклад на Международната агенция по енергетика (МАЕ).

Заради застудяването добива в САЩ е спаднал с 540 хил.б/д, а в Канада - с 360 хил.б/д, изчисляват от МАЕ.

Допълнителните съкращения на добива на страните от ОПЕК+ от своя страна са били причина за отпадането от структурата на световните доставки около 300 хил. б/д.

В допълнение влияние върху пазара продължава да оказва напрежението в Червено море, поради ескалацията на конфликта в Близкия изток.

От МАЕ отбелязват, че за месеца стойността на барел Brent се е увеличил с 5 долара.

Ръст на търсенето през 2024 г.

Търсенето на петрол в света през 2024 г. ще се увеличи спрямо данните за миналата година с 1,2 млн. б/д, очакват експертите от МАЕ. Те увеличават незначително оценката си за световното търсене на петрол през 2023 г. - с 38 хил. б/д до 101,76 млн. б/д, за 2024 г. - с 23 хил. б/д до 102,98 млн. б/д. Така прогнозата за ръст на търсенето на петрол през тази година спрямо предходния месец практически остава без промяна - 1,223 млн. б/д срещу 1,237 млн., посочени в предишния доклад.

Като основен фактор за задържане на ръста на търсенето на петрол в света анализаторите от МАЕ посочват макроикономическия климат, предвид по-високите цени на петрола. От агенцията очакват, че двигател на ръста на търсенето на петрол ще са страните извън ОИСР, където потреблението ще се увеличи с 1,34 млн. б/д (1,385 млн.б/д според предишната прогноза). Търсенето на страните извън ОИСР на свой ред ще спадне спрямо предишната година със 117 хил. б/д (предишната прогноза е за 148 млн.б/д).

Наблюдаваните световни запаси от петрол през декември са се увеличили с 21,6 млн. барела, но още през януари предварително са спаднали с 60 млн. б/д. При това запасите на сушата през миналия месец са спаднали до най-ниското ниво от 2016 г.

Търговските резерви в страните от ОИСР през декември са били по-малко с 24,1 млн. барела, спадайки до 2,761 млн. барела. Това е с 85,9 млн. барела под средното ниво за последните пет години.

ОПЕК+

Страните от ОПЕК+ през януари са произвели петрол от порядъка на 34,87 млн.б/д , докато според условията на споразумението, предвид влезлите през миналия месец нови доброволни съкращения от страни-членки на обединението биха могли да добият 34,32 млн.б/д, според анализаторите от МАЕ. По този начин превишението на плана въз основа на резултатите от миналия месец възлиза на 550 хиляди б/д. Спрямо декември страните от блока са намалили производството на петрол с 220 хиляди барела на ден.

Производството на страните от ОПЕК, участващи в споразумението, възлиза на 21,72 милиона б/д през януари, което е с 0,5 млн. б/д над плана. Страните извън ОПЕК през миналия месец да добивали с 50 хил. б/д над разрешеното ниво - 14,79 млн.б/д.

Според МАЕ, добивът на ОПЕК+ през януари е бил над разрешеното ниво, тъй като няколко страни не са изпълнили ангажиментите си в рамките на допълнителните доброволни съкращения влезли в сила през януари.

Русия

Добивът на петрол в Русия през януари е спаднал с 40 хил.б/д до 9,44 млн. б/д, посочват още в доклада си анализаторите от МАЕ.

"Москва обеща да засили ограниченията за експорт на петрол с 200 хил. б/д до 500 хил. б/д от януари, но предварителните данни показват, че общият обем на експорта на петрол и нефтопродукти през миналия месец е бил 7,7 млн. б/д в сравнение със средното ниво от за май-юни от 7,4 млн. б/д. Общо доставките на суров петрол, кондензат и широка фракция от леки водороди през януари са били 10,87 млн. б/д", се посочва в доклада.

За 2024 г. общо обемът на добив на петрол се оценява на 10,84 млн. б/д, което е със 120 хил. б/д по-малко в сравнение с аналогичния период на миналата година, съобщава още агенцията.

Експортираното количество нефт и нефтопродукти от Русия през януари е било около 7,69 млн. барела на ден в сравнение със 7,8 млн.барела на ден през декември, но търговските приходи са се увеличили с 1,4 % до 15,7 млрд. долара в резултат на умереното повишение на цената на продукцията, става ясно от доклада.

"През януари средните цени на всички сортове петрол надхвърлиха пределното ниво на цената на G7, докато нефтопродуктите, с изключение на нафтата бяха под пределното ниво", се уточнява в доклада.

Цената на петрола сорт Urals се е увеличила от нивото под 60 д/б в началото на месеца до около 66 д/б в края, преди да падне до 61,8 д/б в началото на февруари. Цената на петрола FOB Приморск се е повишила с 2,29 д/б до 61,92 д/б, FOB Новоросийск - с 2,52 д/б со 62,16 д/б в сравнение с увеличението от 2,41 д/б North Sea Dated до 80,26 д/б. Ръстът на стойността на сорт ESPO е бил само 1,40 д/б до 73,26 д/б, но отстъпката за Dubai M1 се е запазила на ниво от 1,50 д/б.

Отстъпката за North Sea Dated за Urals е останала непроменена (0,12 д/б до 18,34 д/б за Urals FOB Приморск и + 0,10 д/б до 18,10 д/б за Urals FOB Новоросийск), но за ESPO се е повишила с 1 д/б - до 6,66 д/б, тъй като напрежението в Червено море е повишило цената на петрола в Северно море спрямо цените на изток от Суец, обясняват от агенцията.

Отстъпката за Urals, доставян до западното крайбрежие на Индия в сравнение с Dubai M2 e намаляла до 1,70 д/б.

Според отчета на МАЕ, доставките на петрола сорт Sokol (на цени над лимитите на G7) са паднали до нула през януари, преди да се възстановят до 2-3 доставки през февруари. Индия е купили около 65% от износа на Sokol през 2023 г., или около 135 хиляди барела на ден, по-голямата част от които са били насочени към пристанището Вадинар, където Роснефт има дял от 49% в рафинерията Nayara Energy с капацитет от 400 хил. б/д.

Общият износ на руски петрол за Китай е възлизал на 2,2 милиона барела на ден през януари, с около 300 000 барела на ден по-малко от преди година, но цифрата може да нарасне, тъй като танкерите, които все още пътуват, достигнаха местоназначението си, отбелязват още от МАЕ.

Доставките на руски петрол, транспортиран през Червено море през януари, са спаднали незначително след нападението на хусите.

Както отбелязва МАЕ, намаляването на производството заради редица ремонтни дейности в руските рафинерии може да доведат до рязко увеличение на експорта на петрол.

Експортът на нефтопродукти за Турция през януари е достигнал до 510 хил. б/д, което е най-високото ниво за цялата история на наблюдение и е бил основно от газьол. Все пак доставките, чиито посоки още са неопределени в момента възлизат на 500 хил. б/д, повечето от които може да бъдат насочени към Китай, Индия, Близкия изток или Латинска Америка.