Неблагоприятните метеорологични явления са довели до намален добив и лоши очаквания за зимните зърнени култури в Русия, пише в изданието от юли на бюлетина на Съвместния изследователски център към Европейската комисия (JRC MARS Bulletin) - Глобална перспектива за Русия.

Зимните зърнени култури са засегнати от поредица от екстремни метеорологични явления в Европейска Русия

Сеитбената кампания на зимните зърнени култури, които са предимно ограничени в европейската част на Русия, е била възпрепятствана първоначално от сухите почвени условия, а след това от честите и обилни валежи в основните производствени региони.

През зимата във Волжския окръг са регистрирани щети от замръзване. Въпреки това цялостното презимуване и възстановяване на зимните житни култури е било успешно благодарение на предимно меките температури.

Все пак в началото на май замръзване е причинило значителни щети в Централния и Южния окръг. Сушата в Южна Русия, съчетана с гореща вълна през юни, допълнително е понижила перспективите за добив на зимни зърнени култури.

Умерени перспективи при пролетните зърнени култури

Развитието на пролетните зърнени култури е напреднало в европейска част на Русия и растежът е добър в северните и източните райони, но е започнало да се наблюдава ограничено водоснабдяване на юг.

В Азиатска Русия, където се отглеждат повечето пролетни зърнени култури, сеитбата е започнала рано, но е напредвала бавно поради студените и влажни метеорологични условия през май, така че се очаква намаляване на засетите площи с пролетни житни култури.

През юни условията са се подобрили и в момента пролетните зърнени култури са в добро състояние в южните райони, но в по-лошо в северните.

Добър старт за царевицата за зърно

Сеитбата на царевица за зърно, която е предимно ограничена до Европейска Русия, е напреднала добре и условията за първоначално развитие и растеж на културите са подходящи. Горещите и сухи условия на юг обаче пораждат опасения за предстояща жега и воден стрес.

Прогнозата за добиви от царевица за зърно е над средното за 5 години, но под нивото от миналата година, пише в доклада.