Китаец стана първият човек, получил статут за пребиваване Япония, който на практика позволява на чуждестранни "сини якички" (служители извършващи физическа работа - бел. р.) да останат в страната за неопределено време, съобщи японското министерство на инфраструктурата и неправителствена организация, цитирани от Киодо и БТА.

Уенг Фей, служител на строителна компания в префектура Гифу, централна Япония, получи статут на "специализиран квалифициран работник клас 2" съгласно политика, въведена от японските власти през април 2019 г. за привличане на чуждестранни работници и справяне с тежкия недостиг на работна ръка в страната.

Системата позволява на чужденци с определено ниво на владеене на японски език и професионални умения да кандидатстват за статут за пребиваване, наречен "специализиран квалифициран работник клас 1", предоставящ трудови права в 14 сектора като строителство, земеделие и за медицински сестри, за срок до пет години.

Квалифицираните работници в секторите строителство и корабостроене могат допълнително да удължат престоя си, като придобият статут на "специализиран квалифициран работник клас 2", позволяващ на притежателите му да поканят и членове на семейството си, като няма ограничение за броя пъти, в които те могат да подновят визата си.

Уенг, дошъл за първи път в Япония през 2010 г. като технически стажант, за да работи в настоящата си строителна компания, през 2020 г. получил статут на "специализиран квалифициран работник клас 1".

По-късно той получава висока оценка в теста за технически умения по националната система за сертифициране на професионалните способности, което означава, че притежава умения на високо ниво в областта си на работа, необходими за позиции, различни от мениджърски.

Той е работил като надзорник на обекта и този опит е признат, което му е позволило да премине към статута "клас 2", посочват неправителствената организация и министерството на земеделските земи, инфраструктурата, транспорта и туризма, което наблюдава и строителната индустрия.

Постижението е "резултат от усилията на работодателя да създаде удобна работна среда за чужденците", каза Мики Савамура, вицепрезидент на базирания в град Гифу профсъюз "Коупретив ъф еко проджекс" (Cooperative of Eco Project), който активно подкрепя чуждестранни работници.

"За да се справим с недостига на работна ръка, надявам се, строителният сектор ще работи за подобряване на отношението към чужденците", добави той.