До момента цените на електрическата енергия се регулираха от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) минимум веднъж в годината и потребителите трябваше да ги заплащат така, както са определени от Регулатора. На свободния пазар всички участници производители, търговци и небитови потребители на електрическа енергия договарят свободно цените на електрическата енергия. При либерализирания пазар действат силите на търсенето, предлагането и конкуренцията и благодарение на тях се определят цените. Така накратко обясни какво е либерализиран пазар на електрическа енергия експертът Павлин Павлов.

На въпрос кои са участници, той уточни: на първо място са производителите. В България това са АЕЦ Козлодуй, топлофикациите, ВЕЦ-ве, вятърни електроцентрали и фотоволтаици.

3e-news.net

Доставчиците на електрическа енергия или т. нар търговци са лицензирани да купуват електрическа енергия от производители, борси или други търговци и да я доставят на крайните клиенти на пазара при свободно договаряне на цените. Те са важни и за потребителите в качеството им на участници.

Важна е ролята и на координаторите на балансиращи групи, които управляват и отговарят за енергийния баланс на обектите на търговците участници в балансиращите им групи. ЕСО свързва големите електроцентрали с електропреносната мрежа. ЧЕЗ, ЕВН и Енерго-про пък са оператори на електроразпределителната мрежа и тяхната функция е да я администрират и поддържат.

Накратко, това са основните участници. Естествено, има и още борсови оператори, доставчици от последна инстанция, но да не навлизаме с подробности, обобщи експертът.

Относно цената, той посочи, че тя притежава няколко компонента. Съдържа потребената енергия, цената за пренос и достъп до мрежата, цената задължение към обществото, акциз и ДДС. Търговците договарят с крайните клиенти цената на потребената електрическа енергия, останалите такси са нормативно определени от КЕВР, подчерта енергийният експерт.