Сградите и тяхната конструкция представляват около 40% от всички въглеродни емисии днес. Половината от тези емисии идват само от конструкцията, така че сградите, успешно захранвани от чиста енергия, няма да се доближат до поправяне на целия проблем.

Джон Матсън и Ребека Исау от RMI (Rocky Mountain Institute) описват как лидерите в индустрията създават инструментите за измерване и събиране на данни за "вграден въглерод" (или въплътен въглерод) в строителните материали (бетон, арматура, остъкляване, изолация, друга стомана) и ги правят свободно достъпни, така че проблемът да е прозрачно и количествено измерим - това е съществена първа стъпка към настъпващата декарбонизация и в строителството.

Авторите цитират изследване, което казва, че цели 46% от този вграден въглерод могат да бъдат намалени с малко или без разходи (по-малко от 0,5% от общата цена на проекта).

Целта е вграденият въглерод да се превърне в ключов показател за производителността на сградата. След това може да се превърне в пречка за това какво се купува и какво се изгражда, тъй като лидерите в индустрията и политиците използват своето влияние и покупателна способност, за да прекрояват пазара. А след като широкото внедряване на нисковъглеродни материали ги направи ценово конкурентни, те ще станат норма в строителството. Секторът го е правил и преди: това е начинът, по който боите с ниско съдържание на ЛОС (летливи органични съединения) и безоловните материали сега са станали стандарт.

Сградата на бъдещето не гори природен газ и не използва електричество, захранвано с въглища. Тя използва възобновяема електроенергия, енергийно ефективна е, има чиста топлина, съхранява енергия и е снабдена с други технологии, за да поддържа светлините включени и да осигури комфорт на обитателите. И всичко това без да изхвърля повече затоплящ планетата въглероден диоксид в атмосферата.

През последните месеци големи фирми, включително Arup и строителната и развойната фирма Skanska USA, обявиха нови ангажименти за измерване или събиране на оценки на вградения въглерод в тяхната част от строителни проекти. Тези измервания са необходима първа стъпка за изграждане на осведоменост за нисковъглеродните алтернативи и насочване на строителния сектор към бъдеще без вредни парникови емисии.

"Всеки има правила за проектиране, които е изградил с години опит", казва Ерин Макконахи, директор в Arup. "При вградения въглерод никой няма такава интуиция."

Бетонът и циментът са чести цели за намаляване на емисиите, тъй като производството на цимент в момента представлява 8 процента от световните емисии на CO2. Миналата година Ню Йорк прие закон за насочване на държавните поръчки към нисковъглеродния бетон. Колорадо също прие законодателство "Купете чисто" (Buy Clean) през 2021 г., за да помогне за стимулиране на използването на нисковъглеродни материали в финансирани от държавата проекти. Администрацията на президента Байдън наскоро обяви собствена инициатива "Купете чисто" за федерални покупки и няколко щата обмислят своето собствено законодателство.

С възможността за измерване на вградения въглерод, проектните екипи могат да съветват клиентите относно потенциалните възможности да направят по-благоприятен за климата избор. За строителен инженер това може да означава да се съсредоточи върху структурата и фасадата на сградата, които са материалоемки и наситени с въглероден отпечатък.

"Ние се интересуваме специално от въглеродните емисии, свързани с решенията, които помагаме да се вземат", казва Макконахи от Arup. "Като резултат от нашите професионални услуги, можем да започнем да съветваме клиентите как да започнат да се декарбонизират по този систематичен начин."

3e-news.net