Започна втора проверка на борсовите газови сделки, сключени в края на миналата седмица, предизвикали остри политически реакции и експертни отговори през почивните дни. След "Булгартрансгаз", такава проверка стартира и енергийният регулатор. 

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) започва от днес, 7 февруари, проверка на сключени сделки на "Газов Хъб Балкан" ЕАД за периода 1-7 февруари 2022 г. "за наличие на обосновано предположение за извършено нарушение" на регламента на пазара на търговия на едро с енергия (REMIT - Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency) .  

Повод за назначената проверка са медийни публикации през последните дни, по които КЕВР се самосезира, съобщиха от енергийния регулатор.

60 000 мегаватчаса газ са били изтъргувани през "Газов Хъб Балкан" в петък, 4 февруари, като в него са включени и сделките на пазара "Ден напред". От тях 37 400 мегаватчаса са били изтъргувани от "Булгаргаз", което представлява около 60% от всички търгувани количества, а останалите сделки са осъществени други компании. Това обясни в неделя по БНТ изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов, който е и член на Съвета на директорите на държавната газова борса, която от своя страна е 100% собственост на газопреносното дружество. Той допълни, че броят на сделките е 40, от които 18 са били на "Булгаргаз".

Търговецът - "Булгаргаз", потвърди, че е продал 37 000 MW/h. - с цел подобряване на финансовото състояние на дружеството предвид завареното положение от новия Съвет на директорите на компанията.

"Булгартрансгаз" също е започнал проверка на сделките за продажба на количества газ в петък от страна на "Булгаргаз", осъществени чрез платформата на "Газов хъб Балкан". В рамките на тази инспекция ще бъде проверено включително колко време е изтекло между публикуването на предложенията за продажба на количества газ и покупката им, обясни Малинов.

Газовият оператор няма механизъм, чрез който да блокира съмнителни сделки, но с такъв разполага самата борса "Газов хъб Балкан", отбеляза изпълнителният директор на "Булгартрансгаз". Той обаче подчерта, че борсовата търговия с природен газ не се различава по нищо от такава търговия с други стоки и тя е изключително динамична. "Търговците са агресивни, така че технологично е възможно една сделка да се сключи дори и за под 3 секунди", обясни Малинов по повод твърденията, че една от сделките на "Булгаргаз" е била сключена за толкова време.

Малинов изтъкна, че продажбата на излишък е стандартна практика. Според европейските регламенти всеки ползвател на газопреносна мрежа, каквито тази на "Булгартрансгаз" има 65, е длъжен да поддържа баланса на своите количества, които пренася. И когато се получи излишък, той трябва или да бъде продаден на друг ползвател или да бъде изкупен от "Булгатрансгаз", но с 8% по-ниска цена. Което е определено така от КЕВР, като намерението е да дисциплинира ползвателите да не претоварват газопреносната система.

След задълбочено проучване на всички изнесени факти и обстоятелства работната група на КЕВР ще изготви доклад за резултатите от проверката, който в съответствие с изискванията на REMIT, ще бъде обсъден на заседание на комисията.

В зависимост от изводите и констатациите в него регулаторът ще реши дали да образува производство за установяване на нарушение на регламента, се посочва в съобщението на енергйния регулатор.