Три фактора влияеха върху динамиката на цените на храните на едро по стоковите борси и тържищата през минала 2021 година: цените на горивата и енергията; сезонното предлагане и търсене и конкуренцията на вноса, предимно при зеленчуците и плодовете; и пандемията COVID-19. С най-голяма тежест, обаче, са стремително нарасналите цени на горивата и електроенергията.

От обобщените данни на седмичните и месечните бюлетини на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) става ясно, че средното годишно увеличение на цените на храните на едро, предлагани по стоковите тържища е с 16.19%, като по групи храни най-голямо е поскъпването при зеленчуците (+21.90%), следвани от месните, млечните и други храни, вкл. варивата (+15.93%), и плодовете (+10.71%).

Трите фактора за поскъпването

На първо място са цените на горивата и енергията, които непрекъснато поскъпваха, особен през втората половина на годината, когато постоянно докосваха рекордни стойности. Особеното при тях е, че ефектът им се усеща и през следващи периоди, тъй като производителите на храни и най-вече на оранжерийни зеленчуци и плодове, калкулират новите енергийни цени върху продукцията, си когато я предложат на пазара. И докато не настъпи равновесие на енергийния пазар, цените на храните ще продължат да се влияят от него. По-скъпите торове, по-високите разходи за рязане и други дейности от есента също ще бъдат калкулирани през пролетта. Пред Нова телевизия председателят на ДКСБТ Владимир Иванов дори прогнозира, че може да има недостиг предимно на зеленчуци, защото много хора ще се откажат или ще заложат по-малко за производство. "Но пък може да се появи по-евтин сорт домат, който да е по-устойчив на болести, по-плодороден и с по-малко разходи за отглеждането му", допуска Иванов.

Той дори прогнозира продължаващо поскъпване, защото по неговите думи, тези разходи вече са генерирани и поскъпването нямакак да бъде избегнато. "В земеделския сектор има репродуктивност, според която харчиш в момента, а събираш при продажбата на плодовете след шест-седем месеца. Следователно по-високите разходи при производстовото ще се отразят на цените при продажбата на зеленчуците и плодовете", обясни председателят на ДКСБТ.

Вторият фактор е сезонното предлагане и търсене и конкуренцията на вноса, който удря най-вече върху цените на плодовете и зеленчуците. В началото на съответния сезон обикновено предлаганите плодове и зеленчуци, са с по-високи цени, докато на по-късен етап достигат относително равновесни нива. Има и една особеност при плодовете и зеленчуците, тъй като те са бързо развалящи се хранителни продукти, затова и цените им зависят от времето за тяхната реализация. Този фактор е почти незначителен при месните и млечните храни, както и при варивата (фасул, леща, ориз).

Българските производители отдавна алармират, че вносът на плодове и зеленчуци от съседните страни, и най-вече Турция, притиска цените на българските производители. Като цяло, обаче, пазарът е конкурентен и отклоненията заради вноса не са толкова значителни, както заради горивата и енергията.Затова и, което е редно да се отбележи, при определяне на индекса на тържищните цени (ИТЦ) и тежестта е различна при плодовете и зеленчуците (25% е за българските и 22% за вносните).

И третият фактор е свързан с пандемията COVID-19, който до голяма степен парализира българските производители, но благодарение на държавното подпомагане, ефектът върху производителността не е толкова съществен, тъй като много малко преработватели са били принудени да затварят, дори и временно. Докато пазарният ефект е доста съществен. Страхът завладя пазара на храните на едро още след 13 март 2020 година, когато за пръв път беше обявено извънредното положение, след което последва извънредна епидемиологична обстановка, която е удължавана няколко пъти и действа до 31 март 2022 година. Първо беше паниката и желание за презапасяване, но този ефект почти изчезна през миналата година, но пък се задейства, т. нар. презастраховане и цените се поддържаха малко изкуствено завишени, като оправданието беше инфлацията, която нараства най-вече заради високите енергийни цени, което пък е свързано с първия фактор.

От графиката, която отразява динамиката на цените на едро по стоковите борси и тържища по седмици, е видно, че през четири месеца от годината ДКСБТ отчита поевтиняване на храните: януари (-1.95%), май (-6.27%), юли (-3.14%) и октомври (-0.06%), докато през останалите осем месеца - цените са се повишавали, като най-голям е бил ръстът през август (+6.82%), следван от декември (+5.02%) и април (+3.37%).

Спрямо началото на 2021 година, през всеки от 12-те месеца на миналата година трендът се запазва (4 месеца със спад и 8 с ръст), но заради натрупването разликата е съществена.

Графика: 3eNews

При основните месни, млечни и други храни

вкл. и варивата, от всичките 20 включени в седмичните бюлетина на ДКСБТ, на годишна база поскъпналите са 18, а поевтинелите са 2: зрелият фасул (-0.76%) и оризът (-4.21%) или средно поскъпване за тази група храни е с 15.93%, като трендът е в широки граници - от минус -4.21% до плюс 36.66%.

Най-много е поскъпнала лещата (+36.66%), пилешките гърди (+30.78%) и олиото (+30.74%), следвани от кравето сирене (+21.12%), кашкавала "Витоша" (+18.07%), захарта (+17.98%), пилешките кренвирши (+17.15%), сирене с растителна добавка (+16.00%), траен варено-пушен салам (+15.55%), пакетче масло 125 грама (+15.34%).

Графика: 3eNews

При зеленчуците

на годишна базаса поскъпнали всички, наблюдавани от ДКСБТ, като за тази група храни трендът е доста широк - от минус19.76% до плюс 46.27 на сто, а средното поскъпване за тази група храни е най-високо, с 21.90%. Най-много са нараснали цените на зелето (+46.27%), следвани от морковите (41.54%) и картофите (29.54%).

Графика: 3eNews

Трябва да се отбележи, че три зеленчукане се предлагат целогодишно: червениятпипер (9 месеца в годината) и е поевтинял с 19.76% - от 2.58 лв./кг към 30.12.2020 г. до 2.07 лв./кг към 23.12.2021 г., но този зеленчук не се предлага на тържищата от май до август; зеленият пипер (предлага се само 6 месеца) и е поскъпнал с 15.62% - от 1.60 лв./кг към 30.07.2021 г. до 1.85 лв./кг към 23.12.2021 г., и краставиците от внос (също се предлага само 6 месеца), които са поевтинели с 2.05% - от 1.47 лв./кг към 30.12.2020 г. до 1.44 лв./кг към 31.05.20201 г.

При плодовете

на годишна база преобладават също поскъпналите, като и за тази група храни трендът е доста широк - от минус 19.76% до плюс 46.27 на сто, като средното поскъпване е с 10.74%.

Графика: 3eNews

От всички плодове, вкл. и тези които се предлагат за по-малко от 12 месеца, най-много са нараснали цените на черешите (предлагат се само 2 месеца - май и юни) с 49.01% - от 5.08 лв./кг към 31.05.2021 г. до 2.49 лв./кг към 28.06.2021 г.; следвани от прасковите (предлагат се само 3 месеца) с 23.86% - от 1.77 лв./кг към 31.06.2021 г. до 2.18 лв./кг към 30.09.2021 г.; пъпешите (предлагат се само 2 месеца) с 21.90% - от 1.05 лв./кг към 27.08.2021 г. до 1.28 лв./кг към 30.09.2021 г.

3e-news.net