През отминалата първа непълна работна седмица (2-5 май), заради международния ден на труда, който в България и някои страни в Западна Европа е официален празник, пазарите от двете страни на Атлантика завършиха с различен, но преобладаващ низходящ тренд. С нарастване за три от индексите приключи търговията на Българската фондова борса (БФБ) и с понижение за секторния измерителBG REIT, при това за втора поредна седмица.

И първата работна седмица на май за пазарите на акции в Западна Европа и САЩ остана под влиянието на междинните финансови резултати на много от най-големите публични компании, както и от статистиката на основни макропоказатели.

Подкрепа за европейския и американския пазари в петък оказаха и силните данни за пазара на труда в САЩ, които смекчиха страховете за възможна рецесия в най-голямата икономика в света, но това според анкета на Trading Economics не беше достатъчно, за да бъдат заличени загубите от началото на седмицата и трендът да бъде изцяло променен към възходящ.

Броят на работните места в американската икономика през април се е увеличил с 253 хиляди - повече от очакваното от експертите, безработицата е спаднала до 3.4% от 3.5% през март, докато анализаторите прогнозираха покачването й до 3.6%.

Европейската статистика, публикувана в петък, не беше толкова положителна.

Така продажбите на дребно в еврозоната през март са намалели с 1.2% спрямо предходния месец, съобщи Статистическата служба на ЕС (Евростат). Анализаторите очакваха спад от едва 0.2%. На годишна база продажбите на дребно в еврозоната са намалели с 3.8% при очакване за спад от 3.1% от експертите.

Междувременно в Германия промишлените поръчки са намалели с 10.7% през март спрямо предходния месец, най-бързият темп от април 2020 г. Във Франция промишленото производство през март е спаднало с 1.1% спрямо предходния месец, докато експертите очакваха то да се понижи само с 0.5%.

В четвъртък Европейската централна банка повиши и трите основни лихвени проценти с 25 базисни пункта (б.п.). Така от 10 май основният лихвен процент по кредитите вече е 3.5%, лихвеният процент по депозитите е 3.25%, а лихвата по маржин кредитите е 4%, а трите ставки те вече са на най-високотонивоотноември 2008 година.

Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ

Търговията на фондовите борси в Западна Европа завърши седмицата с паритет - колкото са печелившите, толкова са и губещите индекси. С най-висок седмичен ръст приключи германският DAX (+1.02%), следван от италианския FTSE MIB (+0.58%) и общият европейски Stoxx 600 Europe (+0.28%). Лидер на губещите акции стана испанският измерител IBEX 35 (-1.84%), следван от френския САС 40 (0.67%) и британския FTSE 100 (-0.65%).

От другата страна на океана обаче, пазарът в Ню Йорк се оцвети преобладаващо в "червено", като най-силно беше понижението на индустриалния индекс Dow Jones (-1.25%), следван от широкия S&P 500 (-0.82%), докато технологичният измерител Nasdaq единствен затвори с минимален ръст (+0.07%).

Седмичната равносметка за БФБ

През първата непълна седмица за май (2-5) търговията на БФБ приключи с повишение за три от индексите и за един на загуба за втора поредна седмица. С най-голям седмичен ръст завърши измерителят на "сините чипове" SOFIX (+1.14% след спад с 0.32% в предходната седмица), следван от широкия BG BX40 (+0.58% спрямо нарастване с 0.12%), равно претегления BG TR30 (+0.20% след минимално повишение с 0.02%). Единственият със спад е секторният BG REIT (-0.82% след нарастване с 0.77% в предходната седмица).

БФБ с по-висок седмичен оборот

спрямо предишната седмица (24-28април) при осъществени 1 117 сделки с 2 492 007 лота за 15 272 909 лева, спрямо 1 052 сделки с 3 205 956 лота за 5 725 081 лева или повече с 9 547 828 лева и 65 сделки, но със 713 949 лота по-малко.

Със седмичен оборот над 200 000 лева завършиха 10 дружества, докато в предходната седмица бяха 3 дружества. С най-голям оборот приключи Холдинг Център АД (HCEN) с 29 сделки за 8 426 277 лева, следван от Родна Земя Холдинг АД (HRZ) с 15 сделки за 1 794 282 лева, ВелграфАсет Мениджмънт АД-София (VAM) с 8 сделки за 606 480 лева, Атоменергоремонт АД (ATOM) с 2 сделки за 549 031 лева, СЛС Имоти АДСИЦ (SLSP) с 1 сделка за 352 800 лева, Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ (SBPF) с 8 сделки за 300 014 лева, Република Холдинг АД (HREP) с 2 сделки за 288 114 лева, Инвестиционна Компания Галата АД (GTH) с 8 сделки за 279 994 лева, Софарма АД /варанти/ (SFAW) с 57 сделки с 249 302 лева**, Алтерко АД (A4L) с 61 сделки с 246 792 лева.

Десетте най-оборотни емисии формират 85.73% от седмичния оборот на БФБ.

И тъй като три от четирите индекса са завършили с повишение,

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 34% за печелившитекъм 17% за губещите и 49 на сто без промяна. При другите показатели също по-големите съотношения са за печелившите: при обемите в лева (65% за печелившите към 7% за губещите и 28 на сто без промяна), при емисиите (43% за печелившите към 35% за губещите и 22 на сто без промяна) и при сделките (50% за печелившите към 37% за губещите и 13 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ***

Седмичният преглед (2-5май) показва, както вече посочихме, четри от индексите са на печалба и един - на загуба:

- при SOFIX е регистрирано повишение с 1.14% спрямо спад с 0.32% в предходната седмица.Презотминалитечетириработнидни с акциитена 15-те компании, включени в българскияизмерителна "синитечипове", сареализиранисделки с384 034 лотаза 980 647 лева спрямо 3 800 461 лева в предходнатапълна работнаседмица;

- при BGBX 40 е отчетенръст с 0.58% след повишение с 0.12% в предходната седмица. През отминалите четири работни дни с акциите на 40-те компании, включени в измерителя, са реализирани сделки с533 016 лота за 2 033 795 лева спрямо 4 325 312 леваседмица по-рано;

- при BGTR 30 е регистрирано повишение с 0.20% след минимално нарастване с 0.02 на стов предходната седмица, при реализирани сделки с 1 304 010 лота за 4 272 437 лева спрямо 4 012 540 лева в предходната седмица;

- при секторния BG REIT еотчетенспад с 0.82% спрямо повишение от 0.77% в предходната седмица. През отминалите четири работни дни със 7-те акции, включени в измерителя, са реализирани сделки със 173 953 лота за 552 074 лева спрямо 200 203 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-печелившите акции

Начело в тази група са акциите на Неохим АД (NEOH) с ръст от 5.87% и седмичен оборот от 87 281лева, при последна цена от 37.900 лв./акция и пазарна капитализация от 100 600 168 лева;

- ЕМКА АД (EMKA) с повишение от 5.73% и седмичен оборот от 25 299 лева, при последна цена от 4.060 лв./акция и пазарна капитализация от 88 100 888 лева;

- Софарма АД (SFA) с нарастване от 3.61% и седмичен оборот от 103 902 лева, при последна цена от 5.740 лв./акция и пазарна капитализация от 773 739 940 лева;

- американската Apple Inc. (APC) с ръст от 3.47% и седмичен оборот от 76 160 евро (148 954 лева), при последна цена от 155.200 евро/акция****;

- германската Volkswagen AG (VOW3) с повишение от 3.25% и седмичен оборот от 186 306 евро (364 377 лева), при последна цена от 127.200 евро/акция.

Топ 5 на най-губещите акции

Начело в тази група емисии е Формопласт АД (FORM) със спад от 6.25% и седмичен оборот от 199 310 лева, при последна цена от 6.000 лв./акция и пазарна капитализация от 22 793 430 лева;

- Корадо-България АД (KBG) с понижение от 5.45% и седмичен оборот от 36 474 лева, при последна цена от 5.200 лв./акция и пазарна капитализация от 68 476 793 лева;

- Ейч Ар Кепитъл АД (HRC) със загуба от 4.50% и седмичен оборот от 39 222 лева, при последна цена от 1.910 лв./акция и пазарна капитализация от 5 802 070 лева;

- Алкомет АД (ALCM) със спад от 4.07% и седмичен оборот от 26 359 лева, при последна цена от 8.250 лв./акция и пазарна капитализация от 148 111 912 лева;

- Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (BREF) с понижение от 2.65% и седмичен оборот от 116 483 лева, при последна цена от 2.200 лв./акция и пазарна капитализация от 76 212 235 лева.

*на 1 майне се провежда търговска сесия на БФБ-София, поради празнуването на международния ден на труда, който е официален празник в нашата страна и почивен ден.

**варантите са ценна книга, която изразява правото за записване на определен брой акции по предварително определена или определяема емисионна стойност до изтичането на определенсрок.

***оборотът на четирите индекса е различен от общия за седмицата, тъй като има емисии, които са включени в повече от един индекс;

****за чуждестранните емисии, включени в двете класации, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се търгува пълният обем акции на съответната компания.

 

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и "Ройтерс" за пазарите в Западна Европа и САЩ.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.