След печелившия за Българската фондова борса (БФБ) януари, когато беше отчетен 8-годишен рекорден ръст от 11.59%на българския индекс на "сините чипове" SOFIX, отминаващият февруари на 2021 година ще се запомни с връщането на загубите на родния пазар на акции. През тазгодишния втори месец на годината SOFIX е на загуба с 0.76%, при това за четвърти пореден февруари за последните 11 години.

През последните 4 години SOFIX е на загуба през втория месец на годината, както следва:февруари 2020 г. (-4.45%), февруари 2019 г. (-0.12%) и февруари 2018 г. (-3.69%). За последно SOFIX отчита ръст през февруари 2017 г. (+1.45%). Като цяло месец февруари за последните 11 години (от 2011 година насам) е бил лош месец за основния индекс на БФБ, тъй като само три години е бил на печалба и 8 пъти на загуба.

Откакто на 13 март 2020 г. беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 30 април), заради коронавирусната пандемия, до 26 февруари 2021 г. SOFIX e на печалба с 8.30%, показват седмичните и месечните бюлетини на БФБ.

С най-голям месечен спад през февруари 2021 г. завърши равно претегленият BGTR 30 (-1.09%), следван от измерителя на 15-те най-ликвидните компании SOFIX (-0.76%), широкия BGBX 40 (-0.41%)и имотния BGREIT (-0.09%).

През февруари 2021 година

Оборотът на БФБ е 26 795 975 лева

и е с 5 809 707 лева по-голям в сравнение с оборота през втория месец на миналата година (20 986 268 лева) при реализирани 5 055 сделки с 5 695 939 лота, спрямо 4 855 сделки с 13 412 606 лота през февруари 2020 година. Отчетеният през тазгодишния февруари оборот може да бъде определен като добър, защото средният седмичен оборот е бил над 5 млн. лева, възприеман като критична граница. Трябва да се отбележи, обаче, че на 25 февруари, за пръв път от поне 10 години насам, дневният оборот достигна 5 922 406 лева или 22.2% от месечния оборот е реализиран само за един ден. И в конкретния случай заслугата е на Синтетика АД. С акциите на дружеството са осъществени сделки за 2 903 760 лева.

Равносметката показва, че през февруари 2021 година 4 публични дружества са реализирали сделки за над 1 млн. лева. На върха с 12 сделки за 4 711 282 лева е Синтетика АД (SYN). Следват: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (CAPM) - 63 сделки за 3 069 732 лева; ИД Индустриален Фонд АД (INDF) - 10 сделки за 1 850 850 лева; Алтерко АД (A4L) - 394 сделки за 1 190 117 лева. За отбелязване е, че високият оборот на Синтетика АД най-вероятно се дължи преструктуриране на акционерното участие, според съобщението на базираното в София дружество: Евроинс АД (чрез подразделението си в Румъния EuroinsRomaniaAsigurareReasigurare) намалява дяловото си участие до 4.797%, а като нов акционер влиза Астерион България с дял от 10.98 на сто, след придобиване на 329 270 права на глас в общото събрание на дружеството.

След като и четиритеиндекса на БФБ са на загуба през февруар,

Губещите акции са повече от печелившите

при съотношение 38% към 30% и 32 на сто без промяна. Губещите са повече и при другите показатели: при емисиите (40% към 27% и 33 на сто без промяна), при оборотите (36% към 12% и 52 на сто без промяна), но най-голяма е разликата при сделките (45% към 38% и 17 на сто без промяна).

Пазарът на акции в Западна Европа и САЩ

През втория месец на настоящата година трендът на БФБ отново се размина напълно с пазарите в ЗападнаЕвропа и на "Уолстрийт" в Ню Йорк, които бяха на печалба.

Както посочихме,и четирите индексана БФБзавършихас понижение през февруари 2021 година, докато общоевропейският индекс Stoxx 600, в който са включени най-големите европейски компании по пазарна капитализация, се повиши с 2.31%. От националните измерители на "сините чипове" с най-голям месечен ръст завърши испанският IBEX 35 (+6.03%), следван от италианския FTSE MIB (+5.92%), френския САС 40 (+5.63%), германския DAX (+2.63%) и британския FTSE 100 (+1.19%).

Общо взето пазарът на акции в Западна Европа през февруари бе подложен на натиск от наложените социални и икономически ограничения заради втората вълна на COVID-19 и забавеното ваксиниране на Стария континент, заради неизпълнение от страна на фармацевтичните компании договори за доставка на ваксини.В същото време повечето правителства обявяваха в края на месеца, че ще започнат постепенно намаляване на ограничителните мерки. Освен това, в немалко случаи макроикономическите данни изненадваха приятно инвеститорите, които започнаха да залагат, че икономиките в Западна Европа ще започната да се възстановяват по-бързо от прогнозите в края на миналата година за съществено забавяне. Допълнителна подкрепа пазарните участници получиха от по-добрите от очакваните годишни финансови резултати на немалко публични компанииот еврозоната и Великобритания.

На"Уолстрийт" вНюЙоркмесечният трендсъщо беше възходящ. Средниятмесечен ръст заизмерителя на 30-те най-големи щатски компании по пазарна капитализация Dow Jones е с 3.17%, а при широкия S&P 500, в който са включени 500-те най-големи компании, работещи на територията на САЩ,нарастването е с 2.61 на сто. При технологичния Nasdaqмесечният ръст е най-нисък, с 0.93 на сто, което накара много наблюдатели да коментират, че при някои от технологичните компании може да се стигне до сериозни загуби, след като в края на миналата година и първия месец на новата 2021 година цената на акциите им достигаха месечни и годишни рекорди. Според анкетирани от "Ройтерс" наблюдатели, американската икономика ще се възстанови най-бързо от всички останали, а голяма част от средствата за социална подкрепа и в помощ на бизнеса, ще се насочат към пазара на акции. Това ще рефлектира и върху фондовите пазари в Западна Европа.

Динамиканабългарските индекси*

Месечният преглед за февруари 2021 г. показва, че и четирите индекса на БФБ са на загуба. С най-голям месеченспад завърши равно претегления BGBX 30, следван от SOFIX, широкия BGBX 40и имотния BGREIT:

- при SOFIXе отчетен месечен спад от 0.76%, като са реализирани сделки с 1 496554лота за 2 674 450 лева. В сравнение с февруари 2020 година разликата е съществена, когато SOFIX отчете понижение с 4.45%, най-големия спад за последните 11 година. От 2011 до 2021 година българският измерител на сините чипове е бил на загуба седем пъти през февруари: 2020 г. (-4.45%), 2019 г. (-0.12%), 2018 г. (-3.69%), 2016 г. (-0.50%), 2015 г. (-2.71%), 2013 г. (-4.39%) и 2013 г. (-2.91%). На печалба SOFIX e бил само три пъти през февруари: 2017 г. (+1.45%), 2014 г. (+8.70%) и през 2011 г. (+13.00%).

- при BGBX 40понижението е с 0.41%, при реализирани сделки с 2 268 114 лота за 11 044 770 лева, докато в сравнение със същия месец на 2020 година загубата е по-малка, през февруари 2020 година BGBX 60 беше на минус 3.35%, при реализирани повече сделки с 4 937 179 лота за 11 267 010 лева;

- при BGTR 30спадът е най-голям, с 1.09%, при реализирани сделки с 1 813 278 лота за 7 309 032 лева, докато в сравнение с февруари 2020 година загубата е по-малко, тъй като преди година BGBT 30 спадна с 2.98% при реализирани сделки с 4 595 942 лота за 9 796 420 лева;

- при BG REITпонижението е най-слабо, с 0.09%, при реализирани сделки с 217 511 лота за 681 124 лева, докато през същия месец на миналата година са осъществени сделки с 672 937 лота за 1 974 650 лева, след като имотният индекс единствен се е повишил с 1.99%.

3е-news.net

Топ 3 на най-печелившитеакции

- Българска Холдингова Компания АД (BHC) е начело в групата на най-печелившите акции с ръст от 48.00%, при реализирани сделки с 109 097лота за 80 732 лева, в сравнение със спад от 1.64% преди година през февруари, когато са реализирани сделки със 735 лота за 442 лева. Последната цена от 0.740 лв./брой е на 4 февруари тази година и 4 872 014 лева пазарна капитализация, докато година по-рано последната цена е била 0.600 лв./брой на 27 февруари 2020 година;

- 235 Холдингс АД (235H) с повишение от 17.89%, при реализирани сделки с 3 000 лота за 87 000 лева, в сравнение с минимално повишение от 0.08% след реализирани сделки с 91 лота за 2 057 лева. Последната цена на 16 февруари е била 29.000 лв./брой и пазарна капитализация от 148 161 000 лева, докато година по-рано последната цена на 24 февруари е била 22.600 лв./брой;

- Хидравлични елементи и системи АД (HES) нарастването е с 8.33%, при реализирани сделки с 30 076лота за 93 801 лева, в сравнение със спад от 5.83% преди година през същия месец, при реализирани сделки с 35 081 лота за 142 169 лева. Последната цена на 24 февруари 2021 година е била 4.940 лв./брой и пазарна капитализация от 89 877 135 лева, докато година по-рано последната цена на 28 февруари 2020 г. е била 3.880 лв./брой;

Топ 3 на най-губещите акции

- Софарма Трейдинг АД (SFT) е начело на групата от най-губещи компании с понижение от 9.09%, при реализирани сделки с 49 980лота за 309 266 лева, в сравнение със спад от 6.03% преди година след реализирани 38 476 лева при изтъргувани 6 805 лота. Последната цена на 26 февруари тази година е 6.000 лв./акция и пазарна капитализация от 205 656 300 лева, докато година по-рано на 28 февруари 2020 г. е била 5.450 лв./брой;

- ЕМКА АД (EMKA) е със спад от6.72%, при реализирани сделки с 9 345лота за 22 402 лева, в сравнение с по-голям спад от 9.17% преди година след реализиран оборот от 6 141 лева с 2 798лота. Последната цена на 26 февруари тази година е 2.220 лв./акция и пазарна капитализация от 48 173 392 лева, докато година по-рано на 24 февруари 2020 г. е била 2.180 лв./брой;

- Химимпорт АД (CHIM) е с понижение от 6.00%, при реализирани сделки с 236 054лота за 229 451 лева, в сравнение с двойно по-голям спад от 13.00% преди година след реализирани сделки за 901 187 лева с 618 300 лота. Последната цена на 26 февруари тази година е 0.940 лв./акция и пазарна капитализация от 225 267 491 лева, докато година по-рано на 28 февруари 2020 г. е била 1.385 лв./брой.

* Сборътотоборотаначетиритеиндекса е по-голямотобщияседмиченоборотна БФБ, защотоедни и същиемисиисавключени в дваиндекса.

Източници: Бюлетинитена БФБ и Infostock.bg.