На фона на значителното повишение на цените на храните през 2022 г., захарта се оказа един от продуктите с най-голямо поскъпване.

Месечните данни на Евростат показват непрекъснато увеличение на годишните темпове на промяна, като се започне от август 2021 г., достигайки 61 процента през февруари и март 2023 г.

Това означава, че цените на захарта в ЕС през тези два месеца са били средно с 61 на сто по-високи, отколкото през същите месеци на 2022 г.

Годишният темп на промяна за март 2022 г. обаче е почти шест пъти по-нисък (11 процента), а разликата е още по-значителна спрямо март 2021 г., когато темпът е бил 1,6 процента.

През март 2023 г. най-високото увеличение на годишната инфлация за захарта е регистрирано в Чехия (98 на сто), Естония (97 на сто), Полша (82 на сто), Германия (72 на сто) и Латвия (70 на сто). Макар по-малко, значителни увеличения са регистрирани също в Унгария (17 на сто), Люксембург (19 на сто), Белгия (35 на сто), България (36 на сто) и Ирландия (37 на сто).

Графика: Евростат