Европейският съюз отново постига излишък при търговията си с трети страни през второто тримесечие на годината, след като в продължение на година и половина отчиташе дефицит по външнотърговското си салдо, съобщи БТА, като се позова на  европейската статистическа агенция Евростат.

Промяната се дължи на спада в енергийните цени, отбелязва Евростат.

Износът на държавите от ЕС през периода април-юни е намалял с 2 на сто, а вносът - с 3,5 на сто, благодарение на което се е формирал търговски излишък в размер на 1 милиард евро. Това представлява съществено подобрение в сравнение с третото тримесечие на 2022 г., когато Евросъюзът отчете търговски дефицит за 155 милиарда долара, най-високото му ниво от 2019 г. насам.

Намалението на стойността на вноса на страните от Европейския съюз към трети страни през второто тримесечие на 2023 г. е свързано със спад от 15,6 на сто на вноса на енергийни продукти и с 10,9 на сто на суровини спрямо първата четвърт на годината.

По отношение на износа е регистриран спад във всички групи от стоки с изключение на машините и превозните средства, при които е отчетено повишение с 2,5 на сто. Най-съществен е спадът при експорта на енергийни продукти (-22,5 на сто) и на суровини (-9,3 на сто).

Графика: Евростат

От началото на април до края на юни ЕС формира излишък в размер на 15,6 милиарда евро при търговията с трети страни с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия. При стокообмена с продукти на химическата индустрия (+48,5 милиарда евро), както и с машини и превозни средства (+52,4 милиарда евро) излишъкът е много по-съществен.

Външнотърговският стокообмен на Евросъюза при енергийните продукти се подобрява от дефицит в размер на 115,3 милиарда евро през първото тримесечие на годината до дефицит от 100 милиарда евро през втората четвърт на 2023 г.