Европейската комисия утвърди техническите правила за разпространяване на механизма за корекция на газовия пазар към дериватите, свързани с търговията с газ върху всички хъбове на ЕС. Преди механизмът за ограничаване на максималната цена се прилагаше само за фючърсния договор за "месец напред" на TTF.

"Мярката е приета, тъй като е необходимо осигуряването на по-широка защита от високите и волативни цени на газа", се казва в разпространеното от ЕК съобщение.

Допълнителният регламент определя техническите подробности относно прилагането на механизма към дериватите, свързани с други виртуални търговски точки в ЕС. "Този акт ще се прилага от 1 май 2023 г., така че да даде на засегнатите компании използващи виртуални търговски хъбове, различни от TTF (Title Transfer Facility) достатъчно време за извършване на необходимите корекции", посочват от ЕК.

Според Брюксел, разширяването на механизма за корекция на цената извън рамките на TTF "засилва защитата на единния пазар, като помага за избягване на потенциалните изкривявания на енергийните и финансовите пазари в Европа" в случаи, когато механизмът, както и преди ще се прилага изключително към деривати на TTF.

ЕК смята, че "механизмът за корекция на пазара играе ключова роля в инструментариума на ЕС за реакция при кризи". Отбелязва се, че това е временен механизъм, който е валиден само до януари 2024 г.

На 23 декември 2022 г. Съветът на ЕС прие регламент относно регламента на ЕС за временен механизъм за коригиране на газовия пазар (таван на цените).

Той трябва да се активира автоматично, когато цената на TTF за следващия месец надвиши 180 евро за мегават/час (2025 долара за хиляда кубически метра) за три борсови дни и не надвиши 35 евро/MWh (394 долара за хиляда кубични метра). метра) цената на LNG на световните пазари за същите три дни. Механизмът ограничава цената, на която може да се търгува газа, но таванът може да варира.