Евродепутатът Исмаил Ертуг определя действията на България и други страни от периферията на ЕС по пакета "Мобилност" като "изстрел в собственото им коляно", съобщи БНР.

Ертуг, който е вносител на предложението камионът да се връща в страната отправна точка на всеки 4 седмици, смята, че позицията на опонентите на пакета се дължи на потенциални проблеми, които биха възникнали между управляващите - от една страна, и транспортните фирми и профсъюзите, от друга.

"Аз не съм националист, а социалист и не се интересувам от националността. Аз съм за това честните компании, които плащат добре, да имат същите възможности за навлизане на пазара както и тези на западните и северните страни. А това, което в момента поддържате, е големите германски, холандски, италиански компании да експлоатират не само вашите водачи, но и вашите подизпълнители. Това не мога да разбера - вие би трябвало да се борите за едно и също заплащане за една и съща работа, независимо откъде е компанията. Когато говорих с колегите без камери, те признаваха, че съм прав, но не могат да поискат това в собствените си страни, защото ще имат проблеми - особено от фирмите, а и от профсъюзите, които искат от тях гаранции, че определени пазари няма да бъдат изгубени. В крайна сметка, това е изстрел във вашето коляно", каза депутатът.

Председателят на Европейския парламент Антонио Таяни върна пакета за обсъждане в транспортната комисия.

България, Унгария, Полша, Литва и Латвия смятат, че той цели унищожаване на транспортния бизнес от големите компании в Западна и Северна Европа.