Фламандски природозащитни и фермерски организации постигнаха споразумение относно нов план за действие по отношение на оборския тор, съобщи агенция Белга, цитирана от БТА.

Планът, седмият от 1996 г. насам, е насочен към предотвратяване на прекомерното торене на почвите и постигане на качество на водата във Фландрия, което да е в съответствие с европейските директиви.

Споразумението предвижда достигането на стандартите за качество на торовете в областите, в които все още се наблюдава изоставане. Земеделските стопани ще бъдат насърчавани и насочвани да прилагат практики на по-устойчиво торене.

Ще бъдат създадени и триметрови буферни зони покрай всички водоизточници, в които няма да се допуска прилагане на торове и пестициди. В природните резервати и в районите, в които качеството на водата не е достатъчно добро, буферните зони ще трябва да са широки 5 метра.

Организациите подчертават, че споразумението не е "просто списък с отделни предложения", а е по-скоро "съгласувано единно цяло, чието въздействие надхвърля усилията за подобряване на качеството на водите". Те отбелязват, че то се подкрепя както от природозащитниците, така и от представителите на аграрния сектор.

Министърът на околната среда в регионалното правителство на Фландрия Зухал Демир обяви, че е доволна от споразумението.

"Надявам се на същото отговорно отношение от страна на всички коалиционни партньори следващия петък, когато ще внеса за одобрение в Съвета на министрите окончателния вариант на плана за управление на азота, в съответствие с концептуалната бележка от неделя", заяви Демир.

По принцип споразумението трябва да бъде съгласувано след това и с Европейската комисия. Тя трябва да посочи дали предвидените в него мерки са достатъчни. След това то трябва да бъде превърнато в указ. Според участващите организации указът би трябвало да може да влезе в сила в началото на идната година.

Регионалното правителство на Фландрия е изправено пред безпрецедентна криза във връзка с постигането на споразумение за мерки по отношение на управлението на азота. Трите управляващи партии са в задънена улица по въпроса как да бъдат намалени азотните емисии в аграрния сектор. Преговорите по споразумението трябва да бъдат възобновени в петък на фона на решението за разпределяне на субсидиите за фермерите.