Преговарящите от страните членки на ЕС постигнаха споразумение в ранните часове на деня относно ревизиране на въглеродния пазар на блока - основното политическо средство на ЕС за борба с глобалното затопляне, съобщиха Чешкото ротационно председателство на ЕС и Европейският съвет, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Споразумението ни позволява да изпълним климатичните цели в основните икономически отрасли, докато направим така, че да се уверим, че най-уязвимите граждани и микропредприятия са ефективно подпомагани в климатичния преход", заяви чешкият министър на околната среда Мариан Юречка.

Залогът тук беше способността на ЕС да допринесе за глобалните усилия за борба с климатичните промени и да постигне целта си за намаляване на нетните емисии на парникови газове с 55 процента до 2030 г. спрямо нивата от 1990 г.

Изпълняването на тази цел изисква въглеродният пазар на ЕС да бъде реформиран, за се намаляват емисиите по-бързо, което ще стане чрез изискване около 10 000 електроцентрали и предприятия да купуват разрешителни за емисии за въглероден диоксид, с които те замърсяват въздуха.

Преговарящите имаха разногласия относно това колко бързо да се сложи край на безплатните разрешителни за емисии за въглероден диоксид, които ЕС дава на промишлените отрасли, за да ги защити от чужда конкуренция. Тези разрешителни ще приключат постепенно, докато постепенно ЕС въвежда въглероден граничен данък, с цел да предотврати опасността дейността на компаниите от страните членки да бъде  подкопана от конкуренцията на задгранични конкуренти.

Предстои постигнатата договорка да бъде официално одобрена от Европейския парламент и Европейския съвет. Тя предвижда и създаване на Социален климатичен фонд, който да подпомага най-уязвимите домакинства, микропредприятия и транспортни потребители да се справят с ценовия ефект от една система за търговия с емисии.