До четири месеца 15 български компании, които са ориентирани към експорта, ще бъдат пилотно подпомогнати чрез Експортния хъб България да намерят нови пазари или контрагенти. Това обяви пред журналисти Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), цитиран от БТА. За фирмите подкрепата ще е безплатна.

Днес той и представители на още 12 институции - съорганизатори на експортния хъб, подписаха неговото учредяване и посочиха, че това е пример за публично-частно партньорство.

Изпълнителният председател на Българската стопанска камара Радосвет Радев, която е сред организаторите на експортния хъб, изтъкна, че всички анализи показват, че за 30 години България вече е станала експортно ориентирана икономика и изрази увереност, че с инициатива ще може да бъдат създадени новите българските "тигри" - износители, за да има страната ни достойно място на световния пазар.

Хъбът ще работи в две направления. Първото са ежемесечни обучителни събития, на които ще се канят изявени български предприемачи, които вече са стъпили на чужди пазари, чуждестранни търговски аташета и посланици ще дават съвети как да се навлезе на пазарите на техните страни, обясни по време на церемонията Бойко Таков. Планира се на по-късен етап инициативата да бъде базирана и онлайн, както и изготвянето на сайт на хъба. Целта е тази информация да достигне до повече производители, голяма част от които работят извън столицата.

Второто направление на работата на експортния хъб е свързано с обучението на компаниите, като пилотно се започва с 15 фирми от три сектора. Критериите, по които ще бъдат избрани фирмите, както и секторите, ще бъдат определени в началото на следващата годината. Идеята е да са фирми, които имат ниво на растеж, позволяващо им да излязат на чужди пазари, както и да разполагат с екипи, които, след оказаната им помощ, ще могат да надградят наученото в обучителната програма.

Програмата ще е за четири месеца, а организаторите обещават в края й за всяка една от фирмите да има поне един нов пазар или контрагент. В инициативата ще се включат и търговските аташета на Министерството на икономиката, каквито има в повече от 50 държави.

Пред журналисти Бойко Таков уточни, че ако тази програма бъде ефективна, тя ще продължи. Вече е имало разговори с оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност" да се кандидатства за финансиране, което ще даде по-голяма устойчивост напред, допълни Таков.

Агенцията за последните 12 месеца е подкрепила над 1800 компании да излязат на чуждестранни пазари - чрез търговски мисии, бизнес делегации, изложения и панаири.

Какво още за експортния хъб: основатели, възможности

Създаването на експортния хъб е по инициатива на ИАНМСП, а сред основателите са Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската консултантска организация, Българската агенция за експортно застраховане, Българската стартъп асоциация (BESCO), Асоциацията на бизнес клъстърите, Висшето училище по застраховане и финанси, Българската стопанска камара.

Основателите си поставят за цел да развият среда, в която представители на бизнеса, държавата и международната общност с представителство в България да общуват, обменят опит и създават нови партньорства.

Домакин на експортния хъб е София тех парк. Споразумението между основателите на експортния хъб беше подписано днес в сградата на иновационен форум "Джон Атанасов" в София тех парк.

В рамките на експортния хъб ще бъде предоставена възможност на всяка страна с посолство в България да направи презентация на бизнес климата си и да представи възможностите за навлизане на чуждестранни фирми, както и да информира за спецификата, регулаторните режими и др. на своя пазар и да даде практически съвети, полезни за развитието на двустранната търговия. В допълнение, всеки един от основателите ще предоставя актуална информация относно своите дейности, които биха били полезни за експортната дейност в страната.