Съгласно споразумението за сътрудничество с Българска независима енергийна борса (БНЕБ) ЕАД на 03.06.2019 г. водещата енергийна борса в Европа - European Energy Exchange (EEX), ще разшири продуктовата си гама на пазара на деривативи с нови енергийни фючърси, съобщиха от БНЕБ. Новите продукти ще бъдат достъпни в търговската система на EEX.

В края на миналата година БНЕБ и EEX подписаха споразумение за сътрудничество, отнасящо се за българския електроенергиен пазар. Сътрудничеството предвижда ЕEX да предложи деноминирани в евро български финансови фючърси за продукти със седмична, месечна, тримесечна и годишна база, чиито финансов сетълмент се основава на постигнатата референтната цена на пазар "Ден напред" на БНЕБ ЕАД.

Плановете на ЕЕX предвиждат през 2019 г. предлагането на енергийни финансови фючърси да се разпростре и в пазарите на Сърбия и Словения. С това ЕЕX ще достигне до 20 пазарни зони още през първата половина на следващата година.

European Energy Exchange е водеща енергийна борса в Европа, която развива, оперира и обединява сигурни, ликвидни и прозрачни пазари за енергийни и свързани продукти. ЕЕX e част от Deutsche Borse Group. Кoмпаниите от групата на ЕЕX Group предлагат договори за електрическа енергия, емисионни квоти, както и селскостопански продукти.