Производството на електроенергия в България е спаднало с 8.29 процента за периода 01.01.2020 г. - 30.08.2020 г. спрямо 01.01.2019 г. - 30.08.2019 г. Това показват оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за периода от 1 януари до 30 август 2020 година спрямо аналогичния период на 2019 г., които са публикувани на страницата на оператора.

От 1 януари 2020 г. до 30 август тази година от ЕСО са отчели производство на електроенергия в обем от 27 052 247 MWh. За сравнение през същия период на 2019 г. производството е възлизало на 29 497 995 MWh.

Таблица: ЕСО

Потреблението в страната е спаднало с 4.04 процента за периода 01.01.2020 г. - 30.08.2020 г. спрямо 01.01.2019 г. - 30.08.2019 г., показва още статистиката на ЕСО. От началото на 2020 г. до 30 август са се изразходили 24 497 054 MWh, докато за аналогичния период на 2019 г. - 25 528 210 MWh.

От ЕСО отчитат спад и в износа на електроенергия с 15.33 процента. За периода 01.01.2020 г. - 30.08.2020 г. България е изнесла 5 120 660 MWh електроенергия, докато за аналогичния период на 2019 г. - 6 047 844 MWh. За сметка на това вносът на електроенергия в България за посочения период се е увеличил с 23.45 на сто. От началото на тази година до 30 август страната ни е внесла 2 565 467 MWh електроенергия, докато за същия период на миналата година - 2 078 059 MWh, сочи още статистиката на ЕСО.

Увеличение на участието на ВЕИ в преносна мрежа с 13.14 процента, както и в разпределителната мрежа със 7.58 на сто, отчитат още от ЕСО. Най-голям принос за това е на вятърните електроцентрали.

Отчита се спад на дела в електроенергията от ВЕЦ-овете с 3.38 на сто за периода 01.01.2020 г. - 30.08.2020 г. спрямо 01.01.2019 г. - 30.08.2019 г., показват още данните на ЕСО.